Studia adresowane są do pracowników podmiotów leczniczych należących do kadry zarządzającej (dyrektorów, głównych księgowych, kierowników komórek organizacyjnych - w tym ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych ich zastępców oraz osób kierujących zespołem składającym się z minimum trzech osób) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Studia trwają dwa semestry - od października 2013 roku do czerwca 2014 roku. Zajęcia prowadzone będą w systemie sobotnio/niedzielnym. Część materiału realizowana będzie poprzez platformę e-learningową.

Uczestnikom gwarantuje się bezpłatne materiały dydaktyczne, noclegi oraz catering podczas zjazdów. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz praktyków zajmujących się, na co dzień ochroną zdrowia, zamówieniami publicznymi oraz aspektami związanymi z przekształceniami.

Program studiów obejmuje dwa główne bloki tematyczne związane z:

1.      zarządzaniem w ochronie zdrowia,

2.      przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego.

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej uczelni www.wsbip.edu.pl oraz pod numerami telefonów (41) 266 40 40 lub (41) 277 72 00. Dokumenty przyjmowane są w punkcie rekrutacyjnym WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Akademicka 12 w okresie 1 lipca 2013 roku - 25 września 2013 roku, ilość miejsc ograniczona. Istnieje także możliwość przesłania wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie internetowej za pośrednictwem poczty.