• Stomatologia w Europie Wschodniej, stała się jednym z najlepszych miejsc pobierania nauki dla obcokrajowców
  • Kwalifikacje stomatologiczne z akredytowanych uniwersytetów z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są w pełni uznawane w całej Europie 
  • Roczne czesne za studia stomatologiczne w krajach Europy Środkowej wynosi od 5 tys. d 14 tys. euro 

Większość programów dentystycznych za granicą akceptuje transfer studentów stomatologii w oparciu o Europejski System Transferu Punktów (ECTS). 

W Rumunii, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech większość wydziałów stomatologii realizuje studia licencjackie i magisterskie. Stomatologia w Europie Wschodniej, stała się jednym z najlepszych miejsc pobierania nauki, ze względu na wysoką jakość edukacji, program w języku angielskim i dyplom uznawany w UE. Za studiowaniem w krajach Europy Środkowej przemawiają tanie koszty utrzymania, niskie czesne, łatwiejsze kryteria kwalifikacji oraz tania komunikacja międzynarodowa.

Studia stomatologiczne poza ojczystym krajem

Stomatologia to jedna z najpopularniejszych dziedzin medycyny na świecie. Rosnąca popularność stomatologii wynika z: prestiżu przedstawicieli tego zawodu w społeczeństwie, wysokich zarobków i stabilnej pracy. 

W wielu państwach (Wielka Brytania, Irlandia, Kanada, USA, Francja, kraje skandynawskie, kraje Bliskiego Wschodu) walka o przyjęcie na studia stomatologiczne jest zacięta i większości studentów pozostaje możliwość podjęcia studiów tylko za granicą.

Programy studiów stomatologicznych

Programy studiów stomatologicznych obejmują zazwyczaj pięć lub sześć lat. W szeregu państw po ukończeniu studiów stomatologicznych wymaga się dodatkowo kilku lat kształcenia podyplomowego łączonego z pracą. W innych krajach po uzyskaniu dyplomu ze stomatologii wymagany jest okres praktyki, aby uzyskać pełną licencję na samodzielne wykonywanie zawodu stomatologa.

Kwalifikacje stomatologiczne z akredytowanych uniwersytetów z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są w pełni uznawane w całej Europie i poza nią, podczas gdy kwalifikacje z krajów spoza EOG są uznawane w niektórych przypadkach. Przyszli studenci mogą rozważyć ten fakt, wybierając miejsce studiowania stomatologii za granicą.

Ile wynosi czesne za studia stomatologiczne w Europie Środkowej 

Uniwersytet Medyczny im. Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja 11 000 euro rocznie (6 la, język angielski)
Pavol Jozef Safarik Uniwersytet Medyczny w Koszycach, Słowacja 11 000 euro rocznie (6 lat, język angielski)
Uniwersytet Medyczny  im. T. Popy w Jassach, Rumunia 5000 euro rocznie (6 lat język angielski i francuski)
Uniwersytet Medyczny Luliu Hațieganu w Cluj, Rumunia 5000 euro rocznie (6 lat język angielski i francuski)
Uniwersytet Medyczny w Sofii, Bułgaria 8000 euro rocznie (6 lat, język angielski)
Uniwersytet Medyczny w Warnie, Bułgaria 8000 euro rocznie (6 lat, język angielski)
Uniwersytet Medyczny w Płowdiwie, Bułgaria 8000 euro rocznie (6 lat, język angielski)
Uniwersytet Medyczny w Nowym Sadzie, Serbia 5500 euro rocznie (5 lat, język angielski)
Uniwersytet Stomatologiczny Semmelweisa w Budapeszcie, Węgry 17 500 USD rocznie (5 lat, język angielski)
Uniwersytet Stomatologiczny w Szeged, Węgry 13 900 USD rocznie (5 lat, język angielski)
Uniwersytet Stomatologiczny w Pecs, Węgry 14 000 USD rocznie (5 lat, język angielski)
Uniwersytet Stomatologiczny w Wiedniu, Austria brak czesnego (6 lat, niemiecki).