• 75 studentów SUM będzie mogło rozpocząć naukę w roku akademickim 23/24 w filii Uniwersytetu w Bielsku - Białej
  • Istnieją plany, aby w filii SUM w Bielsku - Białej uczyli się studenci stomatologii
  • Początkowo w Bielsku - Białej studenci mają się kształcić przy pl. Lutra, docelowo w zespole budynku przy pl. Fabrycznym. Inwestycja w tej drugiej lokalizacji kosztować ma 200 mln zł    

Filia SUM w Bielsku - Białej

Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego od roku akademickiego 2023/24 będą mogli się kształcić w filii ŚUM w Bielsku – Białej. Początkowo nauka odbywać się będzie w budynku parafii ewangelicko - augsburskiej przy placu Lutra.

Istnieją plany, aby docelowo kształcenie odbywało się przy placu Fabrycznym w centrum miasta. Tam być może uruchomiony zostanie kierunek lekarsko - dentystyczny.

Zagospodarowanie kompleksu budynków przy placu Fabrycznym kosztować ma 200 mln zł.

W pierwszym roku funkcjonowania filii w Bielsku – Białej studiować to mają 75 osoby.

List intencyjny dotyczący utworzenia w Bielsku-Białej filii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podpisali prezydent Bielska - Białej Jarosław Klimaszewski, rektor SUM prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański oraz starosta bielski Andrzej Płonka.

Potencjał SUM

Śląski Uniwersytet Medyczny to jedna z największych uczelni medycznych w Polsce. Na kierunku lekarskim w Zabrzu i Katowicach kształci się około 4,5 tys. studentów. Od 10 lat uczelnię kończy największa liczba studentów wśród polskich uczelni medycznych.

SUM kształci lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, analityków medycznych, biotechnologów medycznych, a także specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii, neurobiologii, elektroradiologii, zarzadzania ryzykiem zdrowotnym i coachingu medycznego.

Potencjał SUM stanowi 1,3 tys.  osobowa kadra nauczycieli akademickich.