Raport to statystyczna pigułka, dane dotyczące studiów medycznych nie są jednak zebrane w jednym miejscu. Publikacja powstała w oparciu o informacje z systemu POL-on oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Dane są punktem wyjścia do analiz i prognoz dotyczących rozwoju polskich uczelni. Zawarte w opracowaniu zestawienia, tabele i wykresy są fotografią stanu obecnego oraz ukazują zmiany w systemie szkolnictwa wyższego jakie dokonały się w ostatnich latach i będą dokonywać w najbliższej przyszłości.

W Polsce studiuje blisko 1,67 mln studentów. W ciągu najbliższej dekady ich liczba zmaleje do 1,25 mln - wynika z opublikowanego raportu. Według danych w ostatnich latach najbardziej popularną grupą kierunków są "nauki społeczne, gospodarka i prawo", które studiuje prawie 38 proc. studentów. W grupie określonej jako "technika, przemysł i budownictwo" uczy się 16 proc. studentów. Za to kierunek z grupy "kształcenie" wybrało 11 proc. studentów.

Co wiadomo o studiach medycznych? Wybraliśmy dane porównawcze dla roku 2007 i 2011 (ostatni analizowany w raporcie).

w Polsce jest 9 uczelni medycznych;
w 2007 r. na kierunki medyczne przyjęto 32683 osób, w 2011 r. - 34469;
udział w ogólnym odsetku nowo przyjętych na studia (ogólnie): 2007 rok 6,7 proc., 2011 - 8,1 proc.;
struktura kształcenia w podziale na płeć: 2007 r:  kobiety - 8122, mężczyźni - 24061, 2011 r: kobiety: 7886, mężczyźni: 26783;
liczba studentów stacjonarnych: 2007 r. - 41,7 tys.,  2011 r.  - 46,9 tys.;
liczba studentów niestacjonarnych: 2007 r. - 13,3 tys., 2011 r. - 13 tys.;
liczba doktorantów stacjonarnych: 2007 r.  - 1,78 tys., 2011 r. - 2,13 tys.;
liczba doktorantów niestacjonarnych: 2007 r. - 0,17 tys. 2011 r. - 0,67 tys.;
liczba studentów studiów podyplomowych: 2007 r. -  0,86 tys., 2011 r. - 2,21;
liczba profesorów tytularnych: 2007 r.- 886,  2011 r. - 993;
liczba nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego, ale bez tytułu profesora: 2007 r. - 1047, 2011 r. - 1183;
liczba nauczycieli akademickich bez stopnia doktora habilitowanego: 2007 r. - 8000,  2011 r. - 7847;