Zawody w symulacji stomatologicznej 

Zawodnicy:
-  opracowywali i wypełniali ubytki w zębach fantomowych, w celu odtworzenia brakującej ściany stosowali formówki częściowe (Contact Matrix; Danville);
- w warunkach symulacji zakładali koferdam;
- wykonywali znieczulenie przewodowe;
- rozpoznawali zęby fantomowe;
- rysowali na papierze milimetrowym korony zębów trzonowych.

Szeroki przekrój wiedzy

Podczas zawodów sprawdzono także wiedzę zawodników dotyczącą:
- rentgenodiagnostyki stomatologicznej;
- zabiegów odtwórczych;
- prawidłowego przebiegu procedury znieczulenia;
- umiejętności odwzorowania morfologii pierwszego zęba trzonowego.

 Różnice punktowe pomiędzy uczestnikami zawodów były niewielkie:
1. miejsce Adrian Raczkowski, student PUM w Szczecinie,
2. miejsce. Luiza Nejman, studentka UM w Poznaniu,
3. miejsce Milena Ostrowska z UM w Lublinie oraz czworo studentów PUM w Szczecinie: Patrycja Kaźmierczak, Natalia Nowak, Bartosz Szczepkowski i Piotr Walas.

 

Organizatorem rywalizacji był PUM. Ostania edycja zawodów została zaplanowana na jesień 2022 r.

Zawody odbywają się w ramach realizacji projektu „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”, realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.