• Program szkoleń online dla studentów stomatologii z zasad leczenia nakładkami Invisalign
  • Invisalign przewiduje dla uczestników Akademii Stomatologii Przyszłości liczne nagrody    

Zasady uczestnictwa w Akademii Stomatologii Przyszłości

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje nieograniczony, bezpłatny  dostęp online do modułów szkoleniowych, zawierających wiedzę lekarzy współpracujących z Invisalign. Program edukacyjny przygotowany został z myślą o studentach stomatologii, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje w zakresie leczenia nakładkowego. 

Moduły szkoleniowe zostały przygotowane tak, aby pomóc w uporządkowany sposób zdobyć wiedzę o leczeniu nakładkowym. Szkolenie można ukończyć w dowolnym czasie. Program edukacyjny zakończony jest testem wiedzy, w którym można wygrać m.in. stypendium w wysokości 1000 zł.

Najlepsi uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat udziału w programie. Dla najlepszych przygotowano szereg nagród, dzięki którym pogłębić można znajomość tematyki leczenia nakładkowego. 

Plan modułowy szkoleń Akademii Stomatologii Przyszłości 

Biomechanika w leczeniu nakładkowym
* Podstawy biomechaniki nakładek, różnice biomechaniczne między nakładkami a aparatami stałymi
* Smart features, Smart Track, Smart Stage
* Zakotwienie w nakładkach vs aparatach stałych, zaczepy, staging
* Łatwość kontroli ruchów
Dr n. med. Michał Tarnawski 

Właściwe planowanie leczenia nakładkami
* Realistyczny plan leczenia, właściwa diagnostyka
* Smart Stage a efektywne leczenie nakładkami
* Oprogramowanie ClinCheck jako kluczowe narzędzie do planowania leczenia i finalnej pozycji
* Dodatkowe techniki w leczeniu nakładkami
Dr n. med. Katarzyna Becker

Szerokie spektrum możliwości leczenia nakładkami Invisalign
* Leczenie nakładkami różnych wad zgryzu
* Invisalign First i Teen – wyróżnienie najważniejszych elementów, prezentacja przypadku
* Leczenie w relacji centralnej (CR)
* Monitorowanie leczenia, rozwiązywanie problemów, retencja
Dr n. med. Joanna Mrowiec

Invisalign Go i Go Plus jako rozwiązanie dla lekarzy stomatologii zachowawczej
* Moduły SAFE jako narzędzie umożliwiające bezpieczne planowanie leczenia
* Różnice w pakietach Go i Go Plus a realistyczne planowanie leczenia
* Czym jest Case Assessment?
* ClinCheck dla iGo – prostota planowania finalnej pozycji i możliwość wyboru właściwego planu
Dr n. med. Katarzyna Potoczek - Wallner

 Szczegóły: Akademia Stomatologii Przyszłości