• Polacy studiujący medycynę w Ukrainie będę mogli kontynuować naukę w uczelniach medycznych w Polsce.
  • Ukraińscy studenci, studiujący medycynę w Ukrainie, będą mogli kontynuować naukę w Polsce.  

MEiN wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) uzgodniło, że polscy studenci bezwarunkowo zostaną przyjęci do polskich uczelni medycznych.

W ocenie  Przemysława Czarnka dla 17 uczelni medycznych to nie jest żaden problem.

Uczelnie medyczne dla Polaków studiujących w Ukrainie

Polscy studenci z Ukrainy zostaną przyjęci na warunkach finansowych nie gorszych, niż na Ukrainie, a więc za naukę w Polsce będą płacić tyle, ile wynosiło  czesne w Ukrainie. Poza tym, jeśli ponieśli dodatkowe wydatki - np. zapłacili już czesne za kolejny semestr - to również i te koszty zostaną pokryte przez stronę polską.

Osoby te będą przyjmowane na studia zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i postępami w nauce, a jeśli konieczne będzie wyrównanie poziomu ich wiedzy - nastąpi to w sposób elastyczny. W tym celu w specustawie wprowadzono większą elastyczność w zmianie regulaminów studiów.

Uczelnie medyczne dla Ukraińców

- Kryzys uchodźczy trwa, nie mamy danych na temat studentów ukraińskich, nie wiemy ilu jeszcze studentów przybędzie. Granicę przekraczają głównie kobiety. Niektóre już się zgłaszają, ale ktoś, kto ucieka przed wojną, na drugi dzień po przekroczeniu granicy nie będzie planował swojej długoterminowej przyszłości. Natomiast my jesteśmy otwarci na pomoc, którą reguluje także specustawa. Miejsc na polskich uniwersytetach nie brakuje, a Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej jest przygotowana na wspieranie ukraińskich studentów, gotowi są także rektorzy. Drzwi stoją otworem – czekamy  zapewnia Przemysław Czarnek.