• Grupą zawodową, szczególnie narażoną na podwyższone ryzyko problemów psychicznych, są studenci i pracujący już zawodowo absolwenci stomatologii.
  • Wśród polskich studentów stomatologii co druga osoba ma objawy depresji, zaś prawie 9 proc. cierpi na depresję o dużym nasileniu.
  • W badaniach amerykańskich ujawniono, że prawie co drugi student szuka ucieczki przed stresem w nadmiernym piciu alkoholu.
  • Ten mechanizm walki ze stresem może trwać po zakończeniu studiów.

Polscy studenci stomatologii w stresie

Badania prowadzone przez studenckie koło naukowe na  Stomatologii Zintegrowanej UJ wykazały, że przyszli dentyści są narażeni na o wiele wyższy poziom stresu niż studenci innych kierunków.

Jako przyczyny tej sytuacji  wskazano na dążenie do doskonałości, wielką ilość materiału teoretycznego do opanowania w krótkim czasie, konieczność wykazywania się świetnymi umiejętnościami manualnymi, ale i dużymi kompetencjami miękkimi. W konsekwencji studenci stomatologii, starając się sprostać tym wszystkim wymogom, prawie nie odpoczywają!

Jest to bardzo uniwersalny obraz środowiska studentów stomatologii, ponieważ nie lepiej dzieje się w Stanach Zjednoczonych.

Student stomatologii musi mieć mocne nerwy

Z ostatnio dokonanego przeglądu 124 badań przeprowadzonych wśród amerykańskich studentów kierunków lekarsko-dentystycznych wynika, że umiarkowanego stresu doświadcza nieco połowa przyszłych dentystów zaś kolejne 30 proc. żyje w silnym stresie.

To oczywiście ma poważne konsekwencje. Z potwierdzonych naukowo danych wynika, że 4 na 10 studentów stomatologii zgłasza problemy psychiczne, zaś 3 na 10 kłopoty ze zdrowiem. Jednym ze sposobów radzenia sobie z napięciem i obciążeniami jest sięganie po alkohol i inne substancje psychoaktywne.

Stres niestety nie zmniejsza się po zakończeniu edukacji, jeszcze w 2003 r. American Dental Association podawała, że co piąty dentysta zgłasza, że we własnej ocenie pije za dużo alkoholu.

Dr Mark Scarbecz z University of Tennessee Health Science Center (UTHSC) College of Dentistry, w Tennessee, przeprowadził ogólnokrajowe badanie mające sprawdzić, na ile problem nadużywania alkoholu dotyka społeczność studentów stomatologii. W sumie na anonimową ankietę odpowiedziało nieco ponad 2 tys. studentów z 15 uczelni medycznych.

Badanie prowadzono przez 30 dni wśród osób w wieku 23-26 lat. Okazało się, że w ankietowanej grupie niemal co druga osoba piła nadmiarowe ilości alkoholu (45,4 proc. badanych). Mężczyźni, podobnie jak w innych badaniach, upijali się częściej niż kobiety (odpowiednio 53 proc. i 41 proc.). Spożywali też więcej alkoholu (mężczyźni 4,2 drinka, kobiety 3 drinki podczas sytuacji w której konsumowano alkohol). Jako przyczynę takiego zachowania najczęściej podawany był mile spędzany czas z przyjaciółmi (91 proc.) i potrzeba zrelaksowania się (74 proc.).

Konsekwencje picia alkoholu :

- wyrzuty sumienia z powodu upijania się (25 proc.);
- zapominanie o mających miejsce wydarzeniach (27 proc.);
- ryzykowne zachowania, w tym jazda samochodem pod wpływem alkoholu (16 proc.).

Szczególnie niepokojące są powody picia, jako mechanizmy rozładowujące napięcie i stres. Niestety to mało prawdopodobne, by te obciążenia znacznie się zmniejszyły z chwilą ukończenia studiów, gdyż obowiązki towarzyszące rozpoczęciu pracy, rozwijaniu własnej praktyki stomatologicznej, podnoszeniu kwalifikacji, wykonywaniu skomplikowanych procedur medycznych wcale nie są mniejsze.

W przypadku niektórych studentów przywiązanie do alkoholu – jako leku „na całe zło” może trwać nadal w trakcie kontynuowania kariery zawodowej, przestrzega dr Mark Scarbecz.