• Już po raz czwarty studenci stomatologii i technik dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyli wizytę studyjną  w centrum protetyczno-edukacyjnym firmy Zirkonzahn we Włoszech
  • Pod kierunkiem instruktora wykonywali wirtualne projekty prac protetycznych, które posłużyły do zajęć zakresu wykonawstwa prac protetycznych
  • Zagraniczne warsztaty odbywają się w ramach projektu ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystanie innowacyjnych metod w  zespole stomatologicznym"

Wizyta studyjna w pracowni protetycznej we Włoszech

Niezwykłą okazję do nauki nowoczesnych technik służących do wykonywania protez stomatologicznych mają studenci kierunków techniki dentystyczne oraz lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Dzięki współpracy uniwersytetu i firmy Zirkonzahn co roku organizowane są wyjazdy do  centrum protetyczno-edukacyjnego we Włoszech

Także w tym roku odbyły się takie wyjazdy, które miały miejsce w maju i czerwcu 2023r.  Wzięli w nich udział studenci

  • III roku kierunku Techniki Dentystyczne 
  • V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego.

W trakcie szkolenia przyswajali wiedzę z zakresu technologii CAD CAM. Zajęcia odbywały się w dwóch 5-osobowych grupach. 

Pod kierunkiem instruktora:

  • wykonywali wirtualne projekty prac protetycznych, 
  • dowiedzieli się jak pracować z najnowszą wersją oprogramowania CAD,
  • nabierali wprawy w pracy z materiałami wykorzystywanych w technice CAD/CAM.

Opiekunkami grup IV edycji wizyt studyjnych były: Pani mgr Anna Kropiwnicka z Zakładu Technik Dentystycznych oraz Pani Urszula Roszkowska z Działu Współpracy Międzynarodowej.

Innowacyjne metody w zespole stomatologicznym. Program kształcenia studentów UM w Białymstoku

Udział studentów UMB w zagranicznych wizytach studyjnych został zrealizowany w ramach projektu ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystanie innowacyjnych metod w  zespole stomatologicznym", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020.

Kolejna, ostatnia już edycja, zostanie zrealizowane w roku akademickim 2023/24 dla 20 studentów.