• Studenci kształcący się w zawodzie lekarza i lekarza dentysty będą mieli prawo zaliczyć działalność na rzecz uchodźców z Ukrainy jako część praktyk realizowanych w ramach toku studiów
  • Uczelnie będą mogły zaliczyć studentom zajęcia, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych przez nich czynności.
  • Zaświadczenie o odbyciu praktyk powinien wydać podmiot, w realizacji zadań którego uczestniczył student medycyny 

Studenci wolontariusze z zaliczonymi zajęciami praktycznymi

Będzie uelastycznienie wymagań dotyczących odbywania i zaliczania w roku akademickim 2021/2022 zajęć kształtujących umiejętności praktyczne na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu:

  • lekarza,
  • lekarza dentysty,
  • farmaceuty,
  • pielęgniarki,
  • położnej,
  • diagnosty laboratoryjnego,
  • fizjoterapeuty
  • ratownika medycznego

Na konieczność wdrożenia takiego rozwiązania wskazywało środowisko akademickie.

Część studentów przygotowujących się do zawodu:lekarza i lekarza dentysty zajęło się w trakcie roku akademickiego 2021/2022 (w ramach uzyskanych kompetencji) udzielaniem pomocy medycznej uchodźcom z Ukrainy.

Kto będzie miał prawo do zaliczenia praktyk

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce zmienić przepisy tak, aby aktywność charytatywna wolontariuszy była traktowana jak odbyte zajęcia (lub część zajęć) kształtujące umiejętności praktyczne. Chodzi o aktywność studentów w czasie udzielania pomocy Ukraińcom, głównie w: szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, fundacjach i stowarzyszeniach.

Uczelnie będą mogły zaliczyć studentom zajęcia, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych przez nich czynności. Stosowne zaświadczenie powinien wydać podmiot, w realizacji zadań którego uczestniczył student.

Rozwiązanie to powstało na podstawie podobnego, które dotyczyło zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.