• Więcej nauki praktycznej w kształceniu przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów zapowiada Ministerstwo Zdrowia
  • 80 studentów z Ukrainy kształci się w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie - trwa proces adaptacyjny
  • Pojedynczy naukowcy z Ukrainy pracują w jednostkach badawczych UM w Lublinie, ma ich być więcej 

MZ: więcej praktycznej nauki w uniwersytetach medycznych 

- Zintensyfikowane zostanie uczestnictwo w leczeniu pacjentów już na etapie studiów stomatologicznych. Ma to się odbywać w formie praktyk, ale także poprzez zwiększenie liczby zajęć w centrach symulacji funkcjonujących w uniwersytetach medycznych - powiedział Piotr Bromber podczas XXII Konferencji Okrągłego Stołu „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii”.   

W ostatnich miesiącach padło wiele propozycji zmian w standardach kształcenia na kierunku lekarsko – dentystycznym. Gorącym tematem była koncepcja zmierzająca do likwidacji stażu podyplomowego oraz nadania wyższym szkołom zawodowym uprawnień do kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Reprezentanci środowiska uczelni medycznych nie bez zastrzeżeń odnoszą się do śmiałych koncepcji mogących wpłynąć na poziom kształcenia przyszłych dentystów.

80 studentów z Ukrainy studiuje w UM w Lublinie 

Przed Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, uczelnią, w której odbywała się Konferencja Okrągłego Stołu „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii”, stoją poważne wyzwania związane z kształceniem studentów  Ukrainy. Jest ich 80 na obu wydziałach lekarskim i stomatologicznym. 

- Studenci z Ukrainy teraz przechodzą adaptację do polskiego systemu kształcenia. Stwarzamy im przyjazną atmosferę, w której powinni czuć się tak jak u siebie. Dbamy o to, żeby mieli komfort psychiczny, natomiast wszystkie różnice programowe i zakres wiedzy, który muszą opanować i nadrobić będzie rozłożony w czasie. Naszym zadaniem jest skoordynowanie procesu dydaktycznego - mówiła dr hab. n. med. Barbara Tymczyna - Borowicz, prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno - Dentystycznej „SAPIENTIA".

Naukowcy z Ukrainy pracują w UM w Lublinie

- Wyzwań będzie więcej - przyznał rektor rektor UM w Lublinie prof. n. med. Wojciech Załuska, który poinformował, że niewielka liczba obywateli z Ukrainy już pracuje w uniwersyteckich jednostkach badawczych. Istnieje zamysł, aby część Ukraińców pracowała także w placówkach klinicznych.

***
Konferencję Okrągłego Stołu „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii” zorganizowało Polskie Towarzystwo Edukacji Medyczno - Dentystycznej „SAPIENTIA" oraz Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.