• Trzy w końcu października i jeden na początku listopada - zbliża się seria egzaminów testowych PES
 • W ostatnich latach najwięcej zdających PES decyduje się na chirurgię stomatologiczną

Zgodnie z harmonogramem państwowych egzaminów specjalizacyjnych. Ich testowa część będzie realizowana w następujących terminach:

 • ortodoncja 21 października 2022 r.
 • chirurgia stomatologiczna 24 października 2022 r.
 • chirurgia szczękowo – twarzowa 24 października 2022 r.
 • stomatologia dziecięca 9 listopada 2022 r.

Wyniki PES w sesji wiosennej 2022 r. 

Do egzaminu testowego z chirurgii stomatologicznej przystąpiło 38 osób. Spośród nich 11 zdających nie uzyskało progu niezbędnego do zaliczenia egzaminu.

Oceny zdających przedstawiają się następująco:

 • bardzo dobry - 1
 • ponad dobry - 1
 • dobry - 3
 • ponad dostateczny - 10
 • dostateczny - 12
 • niedostateczny - 11

Do egzaminu testowego z ortodoncji przystąpiło 22 osoby. Spośród nich 3 zdających nie uzyskało progu niezbędnego do zaliczenia egzaminu.

Oceny zdających przedstawiają się następująco:

 • bardzo dobry - 0
 • ponad dobry - 6
 • dobry - 5
 • ponad dostateczny - 6
 • dostateczny - 2
 • niedostateczny - 3

Do egzaminu testowego ze stomatologii dziecięcej przystąpiło 20 osoby. Spośród nich 3 zdających nie uzyskało progu niezbędnego do zaliczenia egzaminu.

Oceny zdających przedstawiają się następująco:

 • bardzo dobry - 0
 • ponad dobry - 3
 • dobry - 9
 • ponad dostateczny - 5
 • dostateczny - 0
 • niedostateczny - 3

Do egzaminu testowego z chirurgii szczękowo – twarzowej przystąpiło 8 osób. Spośród nich 3 zdających nie uzyskało progu niezbędnego do zaliczenia egzaminu.

Oceny zdających przedstawiają się następująco:

 • bardzo dobry - 0
 • ponad dobry - 1
 • dobry - 0
 • ponad dostateczny - 1
 • dostateczny - 4
 • niedostateczny - 2