PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatologia: WUM poszukuje nauczycieli akademickich

11-03-2013, 00:03
Stomatologia: WUM poszukuje nauczycieli akademickich
Stomatologia: WUM poszukuje nauczycieli akademickich
Dziekan Wydziału Lekarsko - Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego czeka na kandydatów w konkursie na stanowiska kierowników nauczycieli akademickich - Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia oraz Zakładu Mikrobiologii Stomatologicznej.

Konkurs na kierownika nauczyciela akademickiego - Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia nosi numer referencyjny APLD/1210/3/13.

Konkurs na kierownika nauczyciela akademickiego - Zakładu Mikrobiologii Stomatologicznej nosi numer referencyjny APLD/1210/3/13.

Wymagania stawiane kandydatom:

- stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora w odpowiedniej dziedzinie nauki,

- tytuł specjalisty w odpowiedniej dyscyplinie medycznej,

- znacząca pozycja w stomatologii, prowadzenie aktywnej działalności naukowej,

- doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym, osiągnięcia organizacyjne,

- doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Wymagane dokumenty:

- zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem;

- życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej oraz pracy na stanowisku kierowniczym;

- wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej (inpact factor, punkty MNiSW, liczba cytowań, czasopisma, w których prace zostały opublikowane);

- kopia prawa wykonywania zawodu;

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych, dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora i habilitacji, akt nadania tytułu profesora i inne posiadane, związane z tym stanowiskiem;

- oświadczenie o wskazaniu WUM jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu;

informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu u innych pracodawców prowadzących działalność dydaktyczną lub naukowo - badawczą, o której mowa w art. 129 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, ze wskazaniem nazwy, adresu pracodawcy, wymiaru zatrudnienia i zajmowanego stanowiska;

- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, co najmniej dwie opinie świadczące o kwalifikacjach kandydata - w przypadku ubiegania się o zatrudnienie w WUM po raz pierwszy,

- oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926);

- oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Dobrze widziane:

- referencje z dotychczasowych miejsc pracy;

- kopie dokumentów potwierdzających wyższe lub dodatkowe kwalifikacje.

Oferty powinny być składane w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego na kopercie do 15 marca 2013 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarsko - Dentystycznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pok. 213,

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej WUM: www.wum.edu.pl/praca

Kontakt: tel. 22 57-02-13

Uwaga: WUM skontaktuje się wyłączenie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwraca.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   rynek pracy   Kariera  

POLECAMY W SERWISACH