Specjalizacje lekarsko – dentystyczne

Miejsca pozarezydenckie

Bez specjalizacji

Po I, II st. Lub PES

Chirurgia stomatologiczna

1

0

Ortodoncja

0

0

Periodontologia

0

 

Protetyka stomatologiczna

0

0

Stomatologia dziecięca

0

0

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

0

0

Ogółem

1

0

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2015 r.

Specjalizacje lekarsko - dentystyczne

rezydentury

Chirurgia stomatologiczna

0

Ortodoncja

0

Periodontologia

0

Protetyka stomatologiczna

1

Stomatologia dziecięca

2

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

3

Ogółem

6


Lista jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w systemie modułowym na terenie woj. kujawsko - pomorskiego.

Nazwa jednostki szkolącej

Liczba miejsc akredytowanych

Liczba wolnych miejsc szkoleniowych

Chirurgia stomatologiczna

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Poradnia Chirurgii Stomatologicznej (ul. G. Zapolskiej 18)

ul. Chodkiewicza 44 85-667 Bydgoszcz

 

4

0

Centrum Medyczne Alfa-Med. Spólka z o.o. , Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

ul. Pestalozziego 7 85-095 Bydgoszcz

 

3

1

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej

Ul. Ujejskiego 75

85-168 Bydgoszcz

 

2

0

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

(ul. Konstytucji 3 Maja 42)

ul. św. Józefa 53-59 87-10 Toruń

 

2

0

Razem

11

1

Protetyka stomatologiczna

NZOZ Zakład Protetyki Stomatologicznej Jundzill Barbara ul. Nakielska 327 85-391 Bydgoszcz

 

2

0

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskicgo w Bydgoszczy Poradnia Protetyki Stomatologicznej —Gabinet Protetyczny Konsultacyjny (ul. Zapolskiej 18) ul. Chodkiewicza 44 85-667 Bydgoszcz

 

1

0

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L Rydygiera w Toruniu Poradnia Protetyki Stomatologicznej (ul. Konstytucji 3 Maja 42) ul. Św. Józefa 53/59 87-100 Toruń

 

4

 

Razem

7

1

Stomatologia dziecięca

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L Rydygiera w Toruniu Poradnia Protetyki Stomatologicznej (ul. Konstytucji 3 Maja 42) ul. Św. Józefa 53/59 87-100 Toruń

 

4

2

Razem

4

2

Stomatologia zachowawcza z endodocją

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Poradnia Stomatologii Dziecięcej i Zachowawczej (ul. G. Zapolskiej 18) ul. Chodkiewicza 44 85-667 Bydgoszcz

3

1

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygicra w Toruniu Poradnia Stomatologii Zachowawczej (ul. Konstytucji 3 Maja 42) ul. Św. Józefa 53-59 87-100 Toruń

6

2

Indywidualny Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny lek. storn. Lidia Lubińska-Wiśniewska ul. Żwirki i Wigury 81 E/70 87-100 Toruń

1

0

Razem

10

3