• Aż 29 kandydatów walczy o jedno miejsce na stomatologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (studia dzienne stacjonarne)
  • Ponad dziesięciu kandydatów na jedno miejsce GUMed zanotował także na płatnym kierunku lekarsko - dentystycznym 
  • Prawie ośmiu chętnych kandydatów na jedno miejsce było także na kierunku techniki dentystyczne

Stomatologia oblegana. 29 kandydatów na jedno miejsce 

Przywilej studiowania stomatologii na GUMed (kierunek lekarsko - dentystyczny, studia jednolite magisterskie, stacjonarne) mają osoby, które uzyskały z matury co najmniej 171 punktów, w tym z biologii minimum 88 punktów. Kolejna lista przyjętych na stomatologię powinna być ogłoszona 25 sierpnia.  

GUMed informuje, że liczba chętnych do studiowania stomatologii na tej uczelni (1365 osób) w roku akademickim 2023/24 była największa od szeregu lat.

Dużą popularnością cieszył się także kierunek lekarski (4148 osób, co przekłada się na 12,7 osób na jedno miejsce).

Wielu chętnych, w porównaniu do liczby miejsc, było także na kierunku techniki dentystyczne (238 kandydatów , co oznacza 7,9 osób na jedno miejsce).

Studia płatne. Stomatologia - 10,6 kandydatów na jedno miejsce

Podobna sytuacja jak na studiach dziennych stacjonarnych (bezpłatnych) panowała w przypadku studiów niestacjonarnych. Najwięcej kandydatów na jedno miejsce zanotowano na kierunku lekarsko – dentystycznym (234 kandydatów, czyli 10,6 osób na jedno miejsce).

Na drugim miejscu pod tym względem, tak jak w przypadku studiów dziennych, uplasował się kierunek lekarski (722 kandydatów, czyli 4,2 osoby na jedno miejsce)   

Kandydaci na kierunek lekarski studiów niestacjonarnych w języku polskim mogą ubiegać się o kredyt na studia medyczne. O zasadach korzystania z tego wsparcia informowaliśmy m.in. w materiale Kredyt na studia medyczne. Jak duża szansa na umorzenie?.

– W opiniach kandydatów i studentów wyrażanych w trakcie spotkań z pracownikami Działu Rekrutacji oraz na portalach edukacyjnych, Gdański Uniwersytet Medyczny jest postrzegany jako uczelnia prestiżowa, o wysokim poziomie kształcenia, zapewniająca duże możliwości rozwoju oraz solidne podstawy do dalszej pracy zawodowej – zapewnił dr hab. Sławomir Wójcik, kierownik Działu Rekrutacji GUMed.