Oczywiście limit punktowy zostanie zdecydowanie obniżony wraz z przepływem kandydatów pomiędzy poszczególnymi uniwersytetami medycznymi.

W UM we Wrocławiu próg punktowy na 14 lipca 2021 r. wyniósł 265 pkt., przy maksymalnym pułapie 300 pkt. (jedna osoba osiągnęła taki wynik: po 100 pkt. z biologii, chemii i fizyki).

W ten sposób na studia stomatologiczne we Wrocławiu przyjęto 67 osób. Chodzi oczywiście o studia jednolite magisterskie w formie stacjonarnej prowadzonych w języku polskim.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia powinni zgłosić się do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego z kompletem wymaganych dokumentów 15, 16 lub 19 lipca w godzinach od 10:00 do 13:00.