• Uniwersytety medyczne publikują listy kandydatów przyjętych na studia stomatologiczne
  • W Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na jedno miejsce przypada 17 kandydatów
  • Początkowy limit punktów wynosił 274 (265 w poprzednim roku), aktualnie spadł do 263 pkt.  

Lista osób przyjętych liczy obecnie 23 nazwiska, to kandydaci, którzy legitymowali się najwyższą punktacją z matury (od 300 do 267 pkt.)

Dodatkowo 35 osób znalazło się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów. W ich przypadku minimalny próg punktowy to  263.

39 osób zrezygnowało ze studiowania stomatologii w UM we Wrocławiu, chociaż miało wymaganą liczbę punktów (co najmniej 267). 

Limity w każdym przypadku dotyczą oczywiście studiów jednolitych magisterskich w formie stacjonarnej prowadzonych w języku polskim.

Spada minimalny limit punktów na stomatologię we Wrocławiu  

W pierwszym rozdaniu (15 lipca) do studiowania na kierunku lekarsko - stomatologicznym w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu zaproszeni zostali kandydaci, którzy mieli minimum 274 pkt. (maksymalnie - 300 pkt.). To zdecydowanie więcej niż było w 2021 r. Wówczas w pierwszym rozdaniu przyjęte zostały osoby, które zdały maturę na co najmniej 265 pkt.

17 kandydatów na jedno miejsce

Zarejestrowanych do studiowania na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu było 1038 osób, co przekłada się na ok. 17 chętnych na jedno miejsce. 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia powinni zgłosić się do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego UM we Wrocławiu z kompletem wymaganych dokumentów:

26 lipca w godzinach od 9:00 do 15:00
27 lipca 2022 w godzinach od 9:00 do 15:00
28 lipca 2022 w godzinach od 10:00 do 13:00