Oczywiście tak wysoki wskaźnik występuje na początku rejestracji, gdyż zdecydowana większość kandydatów aplikuje na wszystkie uniwersytety medyczne w kraju, prowadzące kierunek stomatologiczny. Później liczba osób walczących o indeks spada kilkukrotnie.

26 kandydatów na jedno miejsce na stomatologii PUM to dwukrotnie więcej niż w 2020 r. (13).

PUM opublikował 15 lipca listy zakwalifikowanych kandydatów, którzy muszą potwierdzić chęć studiowania w Szczecinie.

Termin składania dokumentów: do 27 lipca 2021 r.
Następna lista ukaże się 28 lipca 2021 r.
Studia niestacjonarne: do 31 sierpnia 2021 r.