• W tegorocznej rekrutacji największą popularnością w UM w Lublinie cieszył się kierunek lekarsko-dentystyczny, na który zgłosiło się 1,5 tys. kandydatów co oznacza, że o jeden indeks walczyło 15 osób
  • W tegorocznej rekrutacji uczelnia przygotowała dla kandydatów łącznie 1,8 tys. miejsc na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów
  • Dla studentów anglojęzycznych UM w Lublinie przygotowała w sumie 300 miejsc. Dotychczas zainteresowanie wyrazili m.in. obywatele Tajlandii, Stanów Zjednoczonych, Tajwanu, Japonii i Chin

15 kandydatów na jedno miejsce na stomatologii

- Łącznie na jednolite studia magisterskie ubiegało się 6,9 tys. kandydatów na 770 dostępnych miejsc, na studia pierwszego stopnia - 2,3 tys. osób na 520 miejsc - podała Magdalena Fatyga-Ładoszek z biura rekrutacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

W tegorocznej rekrutacji największą popularnością cieszył się kierunek lekarsko-dentystyczny, na który zgłosiło się 1,5 tys. kandydatów co oznacza, że o jeden indeks walczyło 15 osób.

O przyjęcie na kierunek lekarski ubiegało się 3,6 tys. osób, tj. 10,7 osób na jedno miejsce.

Na psychologię kliniczną zarejestrowało się 300 osób, co oznacza 10 chętnych na miejsce.

Na analitykę medyczną UM w Lublinie odnotował 6 chętnych na jedno miejsce, a na fizjoterapię - prawie 7 osób na miejsce. Z kolei na farmację były to 3 osoby na miejsce - dodała Magdalena Fatyga-Ładoszek.

Wśród kierunków na pierwszym stopniu studiów najbardziej oblegana była biomedycyna, na którą zgłosiło się ok. 270 osób, 9 osób na miejsce. O jeden indeks na pielęgniarstwie starały się 4 osoby, a na ratownictwie - 3,5 osób.

Studenci pracujący

- W tym roku oferujemy kierunki na studiach drugiego stopnia w trybie stacjonarnym z możliwością dostosowania planu zajęć do osób pracujących. Dotyczy to m.in. pielęgniarstwa, produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, kosmetologii, a także ratownictwa medycznego na pierwszym stopniu - wymieniła Magdalena Fatyga-Ładoszek.

Zaznaczyła również, że trwa nadal rekrutacja na studia drugiego stopnia, a także dla studentów zagranicznych. Dla studentów anglojęzycznych uczelnia przygotowała w sumie 300 miejsc. Dotychczas zainteresowanie wyrazili m.in. obywatele Tajlandii, Stanów Zjednoczonych, Tajwanu, Japonii i Chin.

W tegorocznej rekrutacji uczelnia przygotowała dla kandydatów łącznie 1,8 tys. miejsc na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów.

Historia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie sięga 1950 r. Wtedy dwa wydziały Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (medyczny i farmaceutyczny) zyskały autonomię. Początkowo zostały przekształcone w Akademię Lekarską, która po trzech miesiącach przyjęła nazwę Akademii Medycznej. W 2008 r. AM została przekształcona w UM w Lublinie. Obecnie uczelnia kształci ponad 7 tys. osób.