• Zakończono II edycję konkursu “Stern Weber Polska studentom stomatologii” - organizowanego przez Stern Weber Polska we współpracy z Wydziałem Lekarsko-Stomatologicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Zdobywczynie trzech pierwszych miejsc otrzymają stypendia finansowe ufundowane przez Stern Weber Polska (9 tys. , 6 tys. i 3 tys. zł)
 • Na początku czerwca zakończył się także fakultet organizowany wspólnie przez Stern Weber Polska oraz WUM “Zasady prowadzenia praktyki stomatologicznej” 

Program stypendialny “Stern Weber Polska studentom stomatologii”

Ogłoszono laureatów II edycji konkursu “Stern Weber Polska studentom stomatologii” - organizowanego przez Stern Weber Polska we współpracy z Wydziałem Lekarsko-Stomatologicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zadaniem uczestników było przygotowanie projektu konkursowego z uwzględnieniem tematu “Fakty i mity - stosowanie fluoru w profilaktyce stomatologicznej”.

Uczestnicy wykonywali prace konkursowe w okresie od grudnia do kwietnia 2023 r. Projekty mogły zostać zrealizowane w dowolnej formie - począwszy od prezentacji, kończąc na esejach czy materiałach filmowych. Studenci mogli brać udział w konkursie indywidualnie lub w 2 - 4 osobowych zespołach.

Komisja konkursowa obradowała w następującym składzie:

 • Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk (dziekan Wydziału)
 • Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek (prodziekan ds. Kształcenia)
 • Mgr Aneta Grzeszkowska-Bakun (kierownik Dziekanatu)
 • Krzysztof Błażejczyk (prezes Zarządu Stern Weber Polska)
 • Cezary Zbierzchowski (dyrektor ds. rozwoju Stern Weber Polska)

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięskie projekty:

 • I miejsce: Anna Ciesielska, Kamila Wacek, Urszula Sumińska
 • II miejsce: Oliwia Sawicka, Anna Skwarek
 • III miejsce: Katarzyna Niewiadomska, Magdalena Mroczek

Tytuł zwycięskiej pracy to “BFF - Best Friend Fluor" - projekt został przygotowany w formie prezentacji. Komisja konkursowa zwróciła uwagę na wzbogacenie pracy o broszurę informacyjną dedykowaną wiedzy o fluorze.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na uroczystą kolację, gdzie otrzymali nagrody rzeczowe w postaci książek o tematyce stomatologicznej.

Zdobywczynie trzech pierwszych miejsc mają również zagwarantowane stypendia finansowe ufundowane przez Stern Weber Polska:

 • I miejsce: łączna nagroda to 9000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych) netto;
 • II miejsce: łączna nagroda to 6000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) netto;
 • III miejsce: łączna nagroda to 3000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) netto

- W tym roku pozytywnie zaskoczył nas poziom dostarczonych prac konkursowych, z których zdecydowana większość to filmy. Przygotowanie takich materiałów wymagało dużego zaangażowania i nakładu pracy. Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie, aby wyłonić zdobywców trzech pierwszych miejsc. Cieszy nas tak ambitne podejście wszystkich uczestników do organizowanego przez nas konkursu – opowiada Krzysztof Błażejczyk, prezes Zarządu Stern Weber Polska.

 

Fakultet Stern Weber Polska i WUM

Konkurs “Stern Weber Polska studentom stomatologii” to nie jedyna inicjatywa podejmowana przez firmę wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym – na początku czerwca zakończył się fakultet organizowany wspólnie przez Stern Weber Polska oraz Wydział Lekarsko-Stomatologiczny: “Zasady prowadzenia praktyki stomatologicznej”.

Zajęcia dedykowane były studentom IV roku kierunku lekarsko-dentystycznego (tryb stacjonarny) Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego – Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zakres fakultetu obejmował zagadnienia z zakresu doboru elementów wyposażenia gabinetu stomatologicznego, konserwacji urządzeń - ale również projektowania gabinetów, finansowania działalności czy testów specjalistycznych aparatów RTG.

Ideą zajęć było przekazanie uczestnikom fakultetu jak największego zakresu praktycznej wiedzy w oparciu o case study czy konkretne przykłady i wskazówki. Wykładowcami byli pracownicy oraz współpracownicy Stern Weber Polska, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie we wspieraniu gabinetów stomatologicznych w całej Polsce.

Najważniejsze cele fakultetu:

 • Przygotowanie uczestnika fakultetu do otworzenia własnej praktyki stomatologicznej, przekazując praktyczną wiedzę związaną z doborem sprzętu, finansowaniem, projektu gabinetu uwzględniającego projekty osłon stałych, konserwacji urządzeń, dokumentacji medycznej, podstaw marketingu i cyberbezpieczeństwa
 • Przedstawienie uczestnikom fakultetu rozwiązań, umożliwiających skuteczne łączenie wykonywanie zawodu lekarza dentysty z rolą przedsiębiorcy, ponoszącego odpowiedzialność za kwestie prawne, ekonomiczne oraz organizacyjne prowadzonego gabinetu
 • Nabycie przez uczestników kursu umiejętności polegających na poprawnej konserwacji sprzętu oraz właściwego doboru urządzeń i elementów wyposażenia gabinetów stomatologicznych w zależności od wybranej specjalizacji
 • Zdobycie i poszerzenie wiedzy w zakresie poprawnego użytkowania urządzeń radiologicznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zasady ich konserwacji
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu źródeł pozyskiwania finansowania na zakup elementów wyposażenia gabinetów dentystycznych, przybliżając specyfikę pożyczki medycznej

- Mam nadzieję, że fakultet skierowany do studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, którzy w niedalekiej przyszłości będą planowali otworzenie własnego gabinetu, może być trafnym uzupełnieniem tradycyjnego programu nauczania. Planując program zajęć zwróciliśmy uwagę, że najbardziej wartościowe dla uczestników może okazać się doświadczenie i wiedza przekazywana przez praktyków Stern Weber Polska oraz lekarzy, którzy prowadzą już własne gabinety” – dodaje Krzysztof Błażejczyk, prezes Zarządu Stern Weber Polska.

Tym samym w czerwcu 2023 r. zakończyły się dwa kluczowe projekty organizowane przez firmę Stern Weber Polska w porozumieniu i współpracy z Wydziałem Lekarsko-Stomatologicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, skierowane bezpośrednio do studentów kierunku lekarsko-dentystycznego.

Stern Weber Polska współpracuje z WUM

Stern Weber Polska to członek Rady Interesariuszy Zewnętrznych funkcjonującej przy Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Stern Weber Polska od 30 lat zajmuje się sprzedażą unitów dentystycznych, będąc niekwestionowanym liderem na rynku - firma swoim klientom oferuje również wszelkie inne elementy wyposażenia, niezbędne w gabinecie stomatologicznym.

Wszystkie urządzenia z oferty firmy można obejrzeć na jednej z największych w Europie tego typu ekspozycji w siedzibie Stern Weber Polska przy ulicy Kosmatki 26 w Warszawie.