PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Staż podyplomowy. Konieczne formalności. Sprawdź jakie

Autor: nieck • Źródło: en
11-06-2022, 18:30
Staż podyplomowy. Konieczne formalności. Sprawdź jakie Jak uzyskać skierowanie na staż podyplomowy. Fot. Shutterstock
Jak uzyskać skierowanie na staż. Jakie formalności są niezbędne, by otrzymać prawo wykonywania zawodu. Wykaz potrzebnych dokumentów.
 • Dwa ważne etapy w karierze lekarza/lekarza dentysty czyli odbycie stażu podyplomowego i otrzymanie PWZ wymagają określonych formalności
 • Wielkopolska Izba Lekarska szczegółowo informuje swoich członków na temat dokumentów, które w tym celu należy złożyć
 • Szczegółowe informacje dla lekarzy/lekarzy dentystów, którzy otrzymali PWZ poza Polską

Staż podyplomowy 

Zarówno przed, jak i po odbyciu stażu podyplomowego konieczne jest dopełnienie określonych formalności.  Zatem w celu odbycia stażu podyplomowego należy uzyskać skierowanie na staż. Pierwszy krok to wypełnienie formularza dostępne na stronie  Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Prawo wykonywania zawodu

Dokumenty niezbędne do otrzymania PWZ  lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu możliwe jest wyłącznie poprzez skrzynkę podawczą w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. 

 Dokumenty mają być umieszczone w jednej kopercie podpisanej „Rejestr lekarzy”. 

Lista potrzebnych dokumentów 

 • Wypełniony  Wniosek W-1; zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku,
 •  Orzeczenie o stanie zdrowia, 
 • Formularz uzupełniający,
 • Oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów ze średnią ocen z całości studiów wydane przez dziekanat uczelni – średnia ocen brana jest pod uwagę przy przyznawaniu miejsc odbywania stażu (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu przekazuje bezpośrednio zaświadczenia do WIL),
 • Miękki odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty (należy dostarczyć przy odbiorze PWZ dwa tygodnie przed rozpoczęciem stażu),
 • Wydział anglojęzyczny – zaświadczenie wydane przez dziekanat polskiej uczelni o równoważności toku studiów anglojęzycznych z programem w języku polskim wraz z średnią ocen,
 •  Dowód osobisty lub paszport do wglądu  oraz formularz  - potwierdzenie danych osobowych lekarza,
 • Oświadczenie o niekaralności (dla osoby która uzyskała PWZ w innym państwie),
 • Dwa zdjęcia (wytyczne dotyczące zdjęć),
 • Oświadczenie dotyczące elektronicznego kolportażu Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej,
 • Zgoda na publikację zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy

 W przypadku obywateli innych państw

 • Miękka kopia dyplomu lekarza/lekarza dentysty lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów (nostryfikacja dyplomu) lub egzamin LEW lub LDEW (plus kopia oryginalnego dyplomu wraz z tłumaczeniem, 
 • Dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (wiza pobytowa (365), zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy), 
 • Zaświadczenie o złożeniu egzaminu z jęz. polskiego wydane przez Naczelną Radę Lekarską, jeżeli lekarz cudzoziemiec ukończył studia w innym języku niż jęz. polskim. 

Lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa powinien złożyć: 

 • Dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód: prawo wykonywania zawodu, aprobacja, licencja ( tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 •  Dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 • Dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy, książeczka pracy (!tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).

 Termin składania dokumentów: 27 czerwca - 15 lipca 2022 roku 

Dodatkowe informacje:

 • Dział Obsługi Lekarza – Rejestrze Lekarzy rejestr@wil.org.pl tel. 61 852 58 60 wew. 503 
 • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego  odz@wil.org.pl tel. 61 852 58 60 wew. 505

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
staż podyplomowy   PWZ   WIL  

POLECAMY W SERWISACH