• Lekarze dentyści, absolwenci uczelni medycznych, ubiegający się o skierowanie na staż podyplomowy od 1 października 2023 r., powinny złożyć do 31 lipca w Biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej stosowne dokumenty
  • W woj. warmińsko - mazurskim 30 podmiotów realizować będzie staż podyplomowy dla lekarzy dentystów, oferując dla nich łącznie 53 miejsc stażowych

Formalności przy ubieganiu się o staż 

Lekarze dentyści, absolwenci uczelni medycznych, ubiegający się o skierowanie na staż podyplomowy od 1 października 2023 r., powinny złożyć do 31 lipca  w Biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej następujące dokumenty:

Tryb odbywania staży podyplomowych lekarza i lekarza dentysty uregulowany jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz. 1082 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje: tel. 895 391 929 w. 2,

e-mail: olsztyn@hipokrates.org

Gdzie można odbyć staż podyplomowy

W woj. warmińsko - mazurskim 30 podmiotów realizować będzie staż podyplomowy dla lekarzy dentystów, oferując dla nich łącznie 53 miejsc stażowych.

Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę w celu odbycia stażu podyplomowego lekarza dentysty