• Zorganizowany przez PTS VI Kongres Stomatologii rekomendowany jest przez FDI
  • Trzydniowy maraton wykładów przygotowanych został przez liderów opinii, a zarazem praktyków m.in. z takich dziedzin jak: implantoprotetyka, periodontologia, endodoncja, stomatologia estetyczna
  • Jednym z punktów Kongresu będzie debata na temat kompetencji, jakie uzyskuje lekarz dentysta w procesie kształcenia podyplomowego (od specjalizacji przez umiejętności do mikropoświadczeń) 

VI Kongres Stomatologii rekomendowany przez FDI

VI Kongres Stomatologii dostrzegli i docenili eksperci Światowej Federacji Dentystycznej. Na stronie internetowej World Dental Federation, w zakładce events (wydarzenia) znalazła się rekomendacja FDI dla zbliżającego się wydarzenia pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. 

To znakomita okazja do nabywania wiedzy na mistrzowskim poziomie, a także refleksji nad przyszłością zawodu lekarza stomatologa w kontekście dalszego kształcenia i zdobywanych kompetencji zawodowych. 

Trzydniowy maraton wykładów przygotowanych został przez liderów opinii, a zarazem praktyków m.in. z takich dziedzin jak implantoprotetyka, periodontologia, endodoncja oraz stomatologia estetyczna.

Dodatkowo podczas kongresu prezentowane będą wykłady dla asysty i higienistek stomatologicznych, dostępne będą także warsztaty.

Szczegółowy program VI Kongresu Stomatologii znaleźć można na stronie internetowej tego wydarzenia

System podyplomowego kształcenia lekarzy dentystów

Zainteresowanie wzbudza zaplanowana na ostatni dzień kongresu (sobota 9 września) debata, w której eksperci (prof. dr hab. Marzena Dominiak, prof. dr hab. Tomasz Gedrange, prof. dr hab. Tomasz Konopka, dr hab. Edward Kijak) wraz z zaproszonymi gośćmi podejmą się udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie kompetencje uzyska lekarz dentysta w procesie kształcenia podyplomowego – od specjalizacji przez umiejętności do mikropoświadczeń. 

Wszystkich lekarzy dentystów do uczestnictwa w Warsaw Dental Medica Show oraz VI Kongresie Stomatologii zaprasza Polskiego Stowarzyszenie Stomatologiczne. Rejestracja na kongres jest bezpłatna