Termin szkolenia: 4 czerwca, 11 czerwca, 18 czerwca
Miejsce: Dolnośląska Izba Lekarska, ul. Matejki 6, Wrocław

Kierownik naukowy kursu: prof. nadzw. dr hab. Jacek Smereka
Punkty edukacyjne: 6

Zgłoszenia na kurs na adres: komisjaksztalcenia@dinet.wroc.pl

Program kursu
Podstawy patofizjologii stanów zagrożenia życia u pacjentów. Typowe stany nagłych zagrożeń życia u pacjentów w gabinecie lekarskim.

Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) - ocena pacjenta, udrożnienie dróg oddechowych, sztuczne oddychanie, podtrzymanie funkcji układu krążenia.

Aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej Europejskiej Rady Resuscytacji – zmiany w wytycznych, czynniki wpływające w istotnym stopniu na skuteczność działań resuscytacyjnych.

Przyczyny, rozpoznanie, zapobieganie i postępowanie w typowych stanach nagłych zagrożeń w gabinecie lekarskim: omdlenie wazowagalne, niedociśnienie ortostatyczne, zaburzenia oddechowe, hiperglikemia, napad padaczkowy, anafilaksja, toksyczne działanie leków miejscowo znieczulających.

Farmakologia leków stosowanych w stanach nagłych zagrożeń w gabinecie lekarskim – skład i praktyczne zastosowanie leków z zestawu przeciwwstrząsowego.

Podstawowe zabiegi ratujące życie – usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych, wprowadzanie rurki ustno-gardłowej, wentylacja workiem AMBU, konikotomia.

Zasady tlenoterapii – sprzęt, wskazania, metody.

Część praktyczna 

Podstawowe czynności resuscytacyjne – ocena pacjenta, układanie w odpowiednich pozycjach, ocena układu krążenia i oddechowego, udrażnianie dróg oddechowych, pośredni masaż serca.

Ćwiczenia praktyczne na fantomach – resuscytacja krążeniowo-oddechowa (resuscytacja osoby dorosłej).

Ćwiczenia praktyczne na fantomach – resuscytacja krążeniowo-oddechowa (resuscytacja dziecka).

Prawidłowo prowadzony pośredni masaż serca – ćwiczenia i ocena na fantomie z pomiarem jakości resuscytacji.

Defibrylacja zautomatyzowana (AED) – ćwiczenia praktyczne na fantomie z użyciem defibrylatora.

Udrażnianie i zabezpieczanie dróg oddechowych – wentylacja workiem samorozprężalnym, zakładanie rurki ustno-gardłowej, maski krtaniowej i I-gel.

Postępowanie w przypadku całkowitej niedrożności dróg oddechowych – konikotomia, ćwiczenia na fantomie.

Leki z zestawu przeciwwstrząsowego – przygotowanie i podawanie leków, tlenoterapia.

Drogi podawania leków – podskórna, domięśniowa, dożylna. 

Zakładanie dostępu dożylnego (wenflonu) – ćwiczenia na fantomie.