• Stan nagły to bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia, z którym niemal co drugi dentysta spotyka się podczas leczenia pacjenta przynajmniej raz roku.
 • Po wystąpieniu niepokojących objawów powinien umieć natychmiast podjąć czynności ratunkowe
 • Kurs z zakresu  m.in podstawowych czynności resuscytacyjnych odbędzie się we Wrocławiu organizowany przez Dolnośląską Izbę Lekarską. Szkolenie w czterech terminach

Stan nagły u pacjenta podczas zabiegu stomatologicznego. Może przytrafić się każdemu dentyście 

W skali roku, niemal co drugi dentysta ma pacjenta, u którego podczas wizyty występuje stan ogólnoustrojowego zagrożenia zdrowotnego. W takiej sytuacji w krótkim czasie pojawiają się niepokojące objawy, których bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia. Wymaga to podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Dolnośląska Izba Lekarska organizuje szkolenia z zakresu udzielania pomocy w stanach nagłych w gabinecie lekarza i lekarza dentysty.

Termin szkolenia: 29 października, 5 listopada, 19 listopada, 3 grudnia
Miejsce: Dolnośląska Izba Lekarska, ul. Matejki 6, Wrocław

Kierownik naukowy kursu: prof. nadzw. dr hab. Jacek Smereka
Punkty edukacyjne: 6

Zgłoszenia na kurs na adres: komisjaksztalcenia@dinet.wroc.pl

 Aktualne wytyczne resuscytacji. Podstawowe zabiegi ratujące życie

Program kursu

 • Podstawy patofizjologii stanów zagrożenia życia u pacjentów. Typowe stany nagłych zagrożeń życia u pacjentów w gabinecie lekarskim.
 • Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) - ocena pacjenta, udrożnienie dróg oddechowych, sztuczne oddychanie, podtrzymanie funkcji układu krążenia.
 • Aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej Europejskiej Rady Resuscytacji – zmiany w wytycznych, czynniki wpływające w istotnym stopniu na skuteczność działań resuscytacyjnych.
 • Przyczyny, rozpoznanie, zapobieganie i postępowanie w typowych stanach nagłych zagrożeń w gabinecie lekarskim: omdlenie wazowagalne, niedociśnienie ortostatyczne, zaburzenia oddechowe, hiperglikemia, napad padaczkowy, anafilaksja, toksyczne działanie leków miejscowo znieczulających.
 • Farmakologia leków stosowanych w stanach nagłych zagrożeń w gabinecie lekarskim – skład i praktyczne zastosowanie leków z zestawu przeciwwstrząsowego.
 • Podstawowe zabiegi ratujące życie – usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych, wprowadzanie rurki ustno-gardłowej, wentylacja workiem AMBU, konikotomia.
 • Zasady tlenoterapii – sprzęt, wskazania, metody.

Ocena pacjenta. Masaż serca w praktyce

Część praktyczna 

 • Podstawowe czynności resuscytacyjne – ocena pacjenta, układanie w odpowiednich pozycjach, ocena układu krążenia i oddechowego, udrażnianie dróg oddechowych, pośredni masaż serca.
 • Ćwiczenia praktyczne na fantomach – resuscytacja krążeniowo-oddechowa (resuscytacja osoby dorosłej).
 • Ćwiczenia praktyczne na fantomach – resuscytacja krążeniowo-oddechowa (resuscytacja dziecka).
 • Prawidłowo prowadzony pośredni masaż serca – ćwiczenia i ocena na fantomie z pomiarem jakości resuscytacji.
 • Defibrylacja zautomatyzowana (AED) – ćwiczenia praktyczne na fantomie z użyciem defibrylatora.
 • Udrażnianie i zabezpieczanie dróg oddechowych – wentylacja workiem samorozprężalnym, zakładanie rurki ustno-gardłowej, maski krtaniowej i I-gel.
 • Postępowanie w przypadku całkowitej niedrożności dróg oddechowych – konikotomia, ćwiczenia na fantomie.
 • Leki z zestawu przeciwwstrząsowego – przygotowanie i podawanie leków, tlenoterapia.
 • Drogi podawania leków – podskórna, domięśniowa, dożylna. 
 • Zakładanie dostępu dożylnego (wenflonu) – ćwiczenia na fantomie.