• Dolnośląska Izba Lekarska organizuje kurs który poświęcony jest stanom nagłym w gabinecie lekarskim
 • Szkolenie odbędzie się 28 stycznia 2023 r.
 • Zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl

Co w programie kursu

Dolnośląska Izba Lekarska organizuje kurs który poświęcony jest stanom nagłym w gabinecie lekarskim. W programie przewidziana jest część seminaryjna oraz praktyczna.

Wykłady

 • Podstawy patofizjologii stanów zagrożenia życia u pacjentów w gabinecie lekarskim. Typowe stany nagłych zagrożeń życia u pacjentów w gabinecie lekarskim.
 • Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) – ocena pacjenta, udrożnienie dróg oddechowych, sztuczne oddychanie, podtrzymanie funkcji układu krążenia.
 • Aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej Europejskiej Rady Resuscytacji – zmiany w wytycznych, czynniki wpływające w istotnym stopniu na skuteczność działań resuscytacyjnych.
 • Przyczyny, rozpoznanie, zapobieganie i postępowanie w typowych stanach nagłych zagrożeń w gabinecie lekarskim: omdlenie wazowagalne, niedociśnienie ortostatyczne, zaburzenia oddechowe, hiperglikemia, napad padaczkowy, anafilaksja, toksyczne działanie leków miejscowo znieczulających.
 • Farmakologia leków stosowanych w stanach nagłych zagrożeń w gabinecie lekarskim – skład i praktyczne zastosowanie leków z zestawu przeciwwstrząsowego.
 • Podstawowe zabiegi ratujące życie – usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych, wprowadzanie rurki ustno-gardłowej, wentylacja workiem AMBU, konikotomia.
 • Zasady tlenoterapii – sprzęt, wskazania, metody.

Pacjent doznaje wstrząsu. Czynności, które należy podjąć

Zajęcia praktyczne

 • Podstawowe czynności resuscytacyjne – ocena pacjenta, układanie w odpowiednich pozycjach, ocena układu krążenia i oddechowego, udrażnianie dróg oddechowych, pośredni masaż serca.
 • Ćwiczenia praktyczne na fantomach – resuscytacja krążeniowo-oddechowa (resuscytacja osoby dorosłej).
 • Ćwiczenia praktyczne na fantomach – resuscytacja krążeniowo-oddechowa (resuscytacja dziecka).
 • Prawidłowo prowadzony pośredni masaż serca – ćwiczenia i ocena na fantomie z pomiarem jakości resuscytacji.
 • Defibrylacja zautomatyzowana (AED) – ćwiczenia praktyczne na fantomie z użyciem defibrylatora.
 • Udrażnianie i zabezpieczanie dróg oddechowych – wentylacja workiem samorozprężalnym, zakładanie rurki ustno-gardłowej, maski krtaniowej i I-gel.
 • Postępowanie w przypadku całkowitej niedrożności dróg oddechowych – konikotomia, ćwiczenia na fantomie.
 • Leki z zestawu przeciwwstrząsowego – przygotowanie i podawanie leków, tlenoterapia.
 • Drogi podawania leków – podskórna, domięśniowa, dożylna.
 • Zakładanie dostępu dożylnego (wenflonu) – ćwiczenia na fantomie. 

Jak zgłosić się na szkolenie 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach mogą się zgłaszać na nie pisemnie  na adres e-mail: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl

Liczba miejsc ograniczona (tylko 18). Decyduje kolejność zgłoszeń 

Termin szkolenia: 28 stycznia 2023 r.

Miejsce: siedziba Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy al. Matejki 6, Wrocław

Kierownik naukowy: dr hab.Jacek Smereka, prof.UMW

Punkty edukacyjne: 6