• Międzynarodowa konferencja organizowana przez Katedrę i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbędzie się po raz 14.
  • Konferencja gromadzi studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych i ekspertów z różnych dziedzin stomatologii
  • Jeden z wykładów podczas konferencji wygłosi prof. dr hab. Om Prakash Kharbanda z  New Delhi

Po raz 14. konferencja naukowo-dydaktyczna. Tym razem online

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej” jest organizowana przez Katedrę i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA.

W konferencji 12 maja 2022 r. udział wezmą studenci i naukowcy

Są wśród nich:
- pracownicy naukowo-dydaktyczni reprezentujący wszystkie specjalności stomatologiczne,
- słuchacze szkół doktorskich,
- Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetów Medycznych z Polski i Ukrainy,
- prof. dr hab. Om Prakash Kharbanda kierownik Katedry Ortodoncji i Deformacji Twarzoczaszki, Centrum Badań i Edukacji Stomatologicznych Instytutu Nauk Medycznych New Delhi.

Konferencja odbędzie się w formie online. Udział jest bezpłatny.
Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne i certyfikaty.

Tematyka sesji
Wykłady zaproszonych gości
Sesja plakatowa polskojęzyczna
Sesja plakatowa anglojęzyczna
Konkurs prac słuchaczy szkoły doktorskiej i studenckich kół naukowych.

 Zgłoszenia udziału  w formie e-maila na adres: stomzach@umlub.pl