• Każdego roku lekarze dentyści, uzyskujący specjalizację, stanowią od 5 do 8 proc. specjalistów – lekarzy - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia
  • Wciąż brak jest systemu, który kreowałby wystarczającą liczbę miejsc akredytacyjnych w stomatologii
  • Sytuację utrudnia okrojona liczba świadczeń specjalistycznych w koszyku usług gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego 

Każdego roku kończy specjalizację między stu a dwustu lekarzy dentystów. To niezbyt imponująca liczba, szczególnie jeśli określi się ją odsetkiem lekarzy, którym udaje się osiągnąć tytuł specjalisty.

Okazuje się, że każdego roku lekarze dentyści, uzyskujący specjalizację, stanowią od 5 do 8 proc. specjalistów – lekarzy.

Ministerstwo Zdrowia przedstawia następujące szacunki w tym względzie (odsetek - wyliczenia infDENT24.pl). 

PES lekarzy dentystów - niski odsetek wobec PES lekarzy

2016
Sesja wiosenna 102
Sesja jesienna 106
Razem 208
Odsetek wobec PES lekarzy 6 proc.

2017
Sesja wiosenna 71
Sesja jesienna 99
Razem 170
Odsetek wobec PES lekarzy 5 proc.

2018
Sesja wiosenna 99
Sesja jesienna 120
Razem 219
Odsetek wobec PES lekarzy 7 proc.

2019
Sesja wiosenna 117
Sesja jesienna 125
Razem 242
Odsetek wobec PES lekarzy 7 proc.

2020
Sesja wiosenna 162
Sesja jesienna 166
Razem 328
Odsetek wobec PES lekarzy 8 proc.

2021
Sesja wiosenna 165
Sesja jesienna 68
Razem 233
Odsetek wobec PES lekarzy 7 proc.

Problemy ze zintensyfikowaniem kształcenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów  

Z nieformalnych informacji, płynących od animatorów polityki zdrowotnej można wysnuć wniosek, że większość lekarzy dentystów zorientowanych jest na funkcjonowanie poza publiczną ochroną zdrowia, a jeśli tak - to i szkolenie podyplomowe niekoniecznie musi być realizowane z publicznych pieniędzy.

Oczywiście, że problem jest wielowątkowy. Chodzi m.in. o brak systemu, który kreowałby wystarczającą liczbę miejsc akredytacyjnych w stomatologii. 

Zapotrzebowania nie stymuluje z pewnością okrojona liczba świadczeń specjalistycznych w koszyku usług gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. 

Wciąż nie ma jasnej koncepcji w jaki sposób udrożnić system szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim.

Brak zmian to sytuacji, w której liczba lekarzy kończących specjalizację w stosunku do liczby lekarzy, w zależności od roku, waha się od 5 do 8 proc.