Prof. Grzegorz Trybek, specjalista z zakresu chirurgii stomatologicznej, jest związany z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, gdzie pełni funkcję kierownika, adiunkta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej.

Jest członkiem Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, zasiadającym w Komitecie Edukacyjnym PTS oraz prezesem Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS.

Prof. Grzegorz Trybek jest także aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo – Twarzowej – wchodzi w skład Sądu Koleżeńskiego.

Pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej województwa zachodniopomorskiego w latach 2015-2020.