• Żeby móc studiować stomatologię na Śląskim Uniwersytecie Medycznym (studia dzienne, stacjonarnie), trzeba mieć minimum 167 pkt., w tym co najmniej 83 pkt. z biologii (o 8 pkt. mniej niż według I listy z 18 lipca).
  • O przywilej studiowania na SUM walczyło początkowo 1878 kandydatów
  • Osoby zakwalifikowane powinny wypełnić formalności związane z przyjęciem na studia do 27 lipca do godz. 14.00
  • III lista rankingowa osób zakwalifikowanych na I rok na kierunek lekarsko-dentystyczny opublikowana zostanie 31 lipca 

Lista przyjętych na stomatologię na SUM

1878 kandydatów walczyło początkowo  o indeks studenta stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak na razie przywilej studiowania stomatologii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym zagwarantowała sobie 132-osobowa grupa. Żeby do niej należeć trzeba było zgromadzić co najmniej 167 pkt., w tym 83 z biologii (175 pkt. w pierwszym rozdaniu z 18 lipca).

Osób z minimum kwalifikacyjnym jest 10 (167 pkt., w tym 83 pkt. z biologii). Aż 19 osób - dotychczas nie przyjętych - ma tyle  samo punktów (167), ale z biologii mniej niż 83 pkt. 

Formalności związane z przyjęciem na studia

16 osób już dopełniło formalności związanych z przyjęciem na studia. Pozostali muszą to uczynić do 27 lipca do godz. 14:00. Chodzi o złożenie w siedzibie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej osobistej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpis na rok) wraz z wymaganymi dokumentami . Dostarczenie badań lekarskich powinno nastąpić do 7 sierpnia 2023 r.

  • III lista rankingowa zostanie publikowana 31 lipca
    przyjmowanie dokumentów do 3 sierpnia;
  • dostarczenie badań lekarskich do 14 sierpnia.