PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Śląsk: Dentyści proszeni o zgłaszanie pacjentów z zaburzeniem szkliwa zębów do badania naukowego

kan
25-11-2020, 12:35
Śląsk: Dentyści proszeni o zgłaszanie pacjentów z zaburzeniem szkliwa zębów do badania naukowego Śląski Uniwersytet Medyczny (fot. Archiwum)
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zbiera grupę pacjentów (od 6 r.ż. do 18r.ż) z podejrzeniem hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej MIH (ang. Molar Incisal Hipomineralisation, którzy będą mogli wziąć udział w prowadzonym w tej placówce badaniu.

Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa -MIH to zaburzenie powodujące wrodzony, jakościowy defekt szkliwa zębów stałych, jako jednostka chorobowa nieprawidłowość ta została wyodrębniona w 2001 roku. Obraz kliniczny manifestuje się w jamie ustnej jako białe, żółte lub brązowe plamy na powierzchni zębów siecznych oraz trzonowych. Niepełnowartościowe szkliwo jest kruche i szybko ulega zniszczeniu, co prowadzi do destrukcji korony i niejednokrotnie w młodym wieku do utraty zęba. Przeprowadzone dotąd badania nie pozwoliły jednoznacznie określić przyczyny występowania tego wrodzonego zaburzenia.

Dotyczy jednego lub więcej pierwszych zębów trzonowych stałych, często obejmując też siekacze. Może przebiegać z różnym nasileniem, a zęby sieczne są zazwyczaj objęte schorzeniem w mniejszym stopniu niż trzonowe. Częstość występowania na świecie jest zróżnicowana, waha się od 2,4 do 40,2 proc.

O coraz większej powszechności tego zaburzenia może świadczyć fakt, że w Danii problem
hipomineralizacji pierwszych zębów trzonowych stałych jest częstszy niż próchnica powierzchni żujących. Nie odnotowano istotnych różnic w występowaniu tej patologii ze względu na płeć.

Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Wydziału Nauk Medycznych wspólnie  z Katedrą i Zakładem Biologii Medycznej i Molekularnej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach realizuje projekt, mający pogłębić wiedzę, ocenić częstość występowania oraz ustalić potencjalne czynniki etiologiczne hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej.

W przypadkach podejrzenia u pacjenta MIH lekarze dentyści proszeni są o skierowanie pacjenta (o ile wyrazi zgodę) do Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego ŚUM (przygotowano specjalny numer telefonu: 883 591 600).

Pacjent może ustalić termin wizyty w Poradni Stomatologii Dziecięcej Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej SUM w Bytomiu, na której przeprowadzone zostanie badanie kliniczne i pobrany wymaz z błony śluzowej jamy ustnej. Badanie jest zupełnie niebolesne, krótkoczasowe i bezpłatne.

Kierownikiem projektu jest dr n.med. Danuta Ilczuk-Rypuła.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH