PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Sejm: a jednak stomatologia będzie w zawodówkach

Autor: nieck • Źródło: en
19-11-2021, 11:23
Sejm: a jednak stomatologia będzie w zawodówkach Zmiany w systemie kształcenia lekarzy i lekarzy-dentystów (fot. Pixabay)
Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy, wprowadzającej szersze możliwości aplikowania uczelni o otworzenie kierunków lekarskich.
  • Kolejna nowela ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji i Nauki, została zaakceptowana przez Sejm.
  • W myśl przyjętych zmian, pod pewnymi warunkami, lekarzy będą kształcić mogły również akademie nauk stosowanych lub uczelnie zawodowe.
  • Określono też zasady wsparcia finansowego dla osób odbywających odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim.

Obecna nowelizacja zezwala na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym  uczelniom, które mają kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub prowadzą studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu oraz mają kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Senat przychylił się do zmian w ustawie o kształceniu lekarzy

Jedna z ważniejszych poprawek merytorycznych rozszerza możliwość tworzenia wydziałów lekarskich w uczelniach – w pierwotnym brzmieniu ustawy kształcenie to miało być dopuszczone tylko na uczelniach akademickich. W myśl przyjętych zmian, pod pewnymi warunkami, lekarzy będą kształcić mogły również akademie nauk stosowanych lub uczelnie zawodowe.

Według aktualnie obowiązujących przepisów uczelnie zawodowe prowadzą kształcenie wyłącznie na studiach o profilu praktycznym. Rekomendowany przez Senat i komisje sejmowe przepis będzie dopuszczał prowadzenie przez uczelnię zawodową studiów o profilu ogólnoakademickim, o ile taki profil będzie wynikał ze standardów kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Senat uzasadnił fakt przyjęcia nowelizacji następująco:
....Powyższe wynika z zamiaru rozszerzenia kręgu uczelni uprawnionych do wnioskowania o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym o uczelnie zawodowe. (...) Zwiększenie liczby uczelni, które będą mogły ubiegać się o pozwolenie i które po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z rozporządzeń ministra nauki i szkolnictwa wyższego (w sprawie studiów oraz w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do zawodów lekarza i lekarza dentysty) uzyskają uprawnienie do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, przełoży się na zwiększenie liczby studentów, a w konsekwencji liczby absolwentów studiów medycznych.

Zawodówki dla lekarzy sprawdzą się w kryzysie?

Dodano, że proponowane rozwiązania stanowią odpowiedź na deficyt kadry medycznej, który jest szczególnie dotkliwy w sytuacji związanej z trwającą pandemią SARS-CoV-2.

W nowelizacji określono także zasady wsparcia dla osób odbywających odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim, z obowiązkiem ich późniejszego odpracowania w publicznej służbie zdrowia.

Kredyty na studia medyczne będą udzielane przez banki komercyjne, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł stosowną umowę. Umorzenie kredytu – częściowo lub w całości – będzie możliwe pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków.

Na przykład kredyt zostanie całkowicie umorzony, jeśli osoba, która go wzięła, po zakończeniu studiów przepracuje 10 lat w systemie państwowej ochrony zdrowia, a w ciągu 12 lat uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową.

Lekarze i eksperci nie mają wątpliwości, że pomysł rządu idzie "o kilka mostów za daleko". Co prawda kształcenie nowych kadr ma ogromne znaczenie, ale liczba przyszłych lekarzy nie może równoważyć kwestii jakości. Jakością nie można płacić za to, że lekarzy być może, będzie nieco więcej.

Eksperci medyczni podkreślają, że kształcić lekarzy powinny wyłącznie uczelnie akademickie, dysponujące zapleczem naukowym i bazą kliniczną.

O protestach samorządu lekarskiego wobec proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian w systemie kształcenia lekarzy szeroko informowaliśmy w tekście NRL o zawodówkach dla lekarzy.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH