Dr n. med. Rafał Kiełkowski:
W Polsce próchnica to choroba najbardziej powszechna, statystycznie dotyka ona prawie całe społeczeństwo. Nieleczona, wpływa na stan zdrowia całego organizmu, w wielu przypadkach dając początek innym schorzeniom, dlatego ważne jest jej zapobieganie i leczenie

Śląska Izba Lekarska wielokrotnie angażowała się w akcje profilaktyczne skierowane zarówno do pacjentów (wydanie i rozpowszechnienie „Informatora dla pacjenta stomatologicznego”), jak i do lekarzy dentystów, organizując szkolenia, wykłady i konferencje.

6 kwietnia 2019 r., odbędzie się w Śląskiej Izbie Lekarskiej kolejna taka konferencja, tym razem zorganizowana właśnie z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej. W Domu Lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach poruszane będą m.in. następujące zagadnienia:
- schorzenia błony śluzowej jamy ustnej,
- zaburzenia stawu skroniowo - żuchwowego,
- bruksizm i jego wpływ na układ stomatognatyczny,
- profilaktyka antybiotykowa w schorzeniach ogólnych u pacjentów leczonych stomatologicznie,
- problem nadużywania antybiotyków, w przypadku braku wskazań do stosowania zalecanego przez lekarza dentystę.

Szczegółowy program konferencji.

Dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec, prezes Oddziału Śląskiego PTS:
Organizowanie wspólnych konferencji jest wynikiem współpracy prowadzonej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego z Naczelną Izbą Lekarską, a co za tym idzie Oddziału Śląskiego PTS ze Śląską Izbą Lekarską.

Członkowie Oddziału Śląskiego PTS są aktywnymi członkami różnych komisji działających przy ŚIL: Komisji Kształcenia, Komisji ds. Etyki Lekarskiej, Komisji Stomatologicznej, Komisji ds. Kultury, są także członkami Sądu Lekarskiego. Współpraca ta ma na celu organizowanie wspólnych konferencji, publikowanie artykułów w celu szerzenia profilaktyki prozdrowotnej, w tym głoszenie promocji zdrowia jamy ustnej poprzez realizowanie działań poruszających problematykę prozdrowotną w różnych dziedzinach stomatologii, takich jak patologia w obrębie jamy ustnej.