Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1545 osób, uzyskując średnio 127,4 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 175 a minimalny 61 punktów. 263 zdających uzyskało wynik poniżej 56 proc. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198. Dwa zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

W egzaminie wzięli udział absolwenci studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, lekarze dentyści stażyści oraz lekarze dentyści posiadający pełne prawo wykonywania zawodu.