• LDEK w sesji wiosennej 2023 r. odbył się 7 lutego
  • 92,2 proc. osób zdających LDEK uzyskało rezultat pozwalający na zaliczenie testu
  •  W sesji wiosennej 2022 r. 94,7 proc. absolwentów uniwersytetów medycznych przebrnęło egzamin

LDEK wiosna 2023 r.

Średni wynik, uzyskany w trakcie wiosennego LDEK (egzamin przeprowadzono 7 lutego) to 149,4 punktów.

Maksymalny wynik wyniósł 189 a minimalny 34 punkty.

87 zdających uzyskało wynik poniżej 56 proc., co niestety oznaczało niezdanie egzaminu.

Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 199 (jedno zadanie zostało unieważnione).

Uwaga: Najbliższy LEK zostanie przeprowadzony 18 lutego 2023 r. 

LDEK wiosna 2022 r. 

Przypomnijmy, że wiosną 2022 r. do LDEK przystąpiły 1293 osoby. 69 spośród nich nie przebrnęło tej próby. Średni wynik, uzyskany w trakcie wiosennego LDEK to 156,7 punktów.

Maksymalny wynik wyniósł 187 a minimalny 57 punkty.

69 zdających uzyskało wynik poniżej 56 proc., w więc nie zdało LDEK.