• 24 października 2022 r. w siedzibie CEM w Łodzi 21 osób zdało część testową Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z chirurgii stomatologicznej
  • Część ustna egzaminu specjalizacyjnego odbędzie się 25 i 26 października w UM w Łodzi 

24 października 2022 r. w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 w Łodzi odbyła się cześć testowa Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z chirurgii stomatologicznej.

Do egzaminu przystąpiło 30 osób. 9 osób nie uzyskało progu niezbędnego do zdania egzaminu, który wynosił 72 punkty.

Wyniki testowej części PES z chirurgii stomatologicznej 

Oceny zdających przedstawiają się następująco:

  • Ponad dobry - 3
  • Dobry - 5
  • Ponad dostateczny - 7
  • Dostateczny - 6
  • Niedostateczny - 9.

Najwyższy wynik punktowy wynosił 104 pkt., natomiast najniższy 38 pkt.

Część ustna egzaminu odbywać się będzie 25 i 26 października w siedzibie Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.