• Nowe zasady ubiegania się o miejsce specjalizacyjne obejmują m.in. składanie wniosku do dyrektora CMKP
 • Wniosek należy złożyć we wrześniu 2022 r. ze wskazaniem nie więcej niż 15 wariantów wyboru (w każdym wariancie należy wskazać dziedzinę, województwo i tryb odbywania specjalizacji)
 • Publikacja list rankingowych nastąpi w SMK w ciągu 7 dni od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków (do 7 listopada 2022 r.)
 • Do 28 listopada 2022 r. lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza w SMK przyjęcie miejsca specjalizacyjnego.
 • Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego
 • Jest lista miejsc specjalizacyjnych w dziedzinach związanych ze stomatologią.

Wniosek lekarze, lekarze dentyści powinni składać do dyrektora CMKP, za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na pierwszy wariant wyboru.

Do kiedy składać wniosek

Wniosek należy składać we wrześniu 2022 r. ze wskazaniem nie więcej niż 15 wariantów wyboru (w każdym wariancie należy wskazać dziedzinę, województwo i tryb odbywania specjalizacji).

Do każdego wariantu wyboru lekarz może wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż trzy jednostki.

Ocena wniosków

Ocena formalna wniosków, przyporządkowanie procentowej liczby punktów oraz potwierdzanie poprawności danych zawartych we wniosku, dokonywane jest do 31 października 2022 r. przez wojewodę właściwego ze względu na pierwszy wariant.

Po dokonaniu oceny formalnej wniosku i przyporządkowaniu punktów, wniosek będzie udostępniony lekarzowi za pomocą SMK.

Odwołanie od wyniku postępowania 

Lekarz może zgłosić zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku w terminie dwóch dni od dnia udostępnienia wniosku w SMK. 

W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń podstawą weryfikacji postępowania konkursowego nie mogą być błędy w zakresie danych wskazanych we wniosku oraz w zakresie przyznanej punktacji.

Listy rankingowe

Publikacja list rankingowych nastąpi w SMK w ciągu 7 dni od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków (do 7 listopada 2022 r.). 

W terminie 10 dni od dnia publikacji list rankingowych, tj. do 17 listopada 2022 r. lekarz potwierdza za pomocą SMK przyjęcie wskazanego miejsca specjalizacyjnego.

Brak potwierdzenia uznawany będzie za odstąpienie lekarza od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego.

Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia miejsca specjalizacyjnego oraz lekarz, który znalazł się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, jest uwzględniany w drugim etapie postępowania.

Wyniki kwalifikacji w drugim etapie

Wyniki kwalifikacji w drugim etapie zostaną opublikowane 18 listopada 2022 r. w SMK oraz na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.

Do 28 listopada 2022 r. lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza w SMK przyjęcie miejsca specjalizacyjnego. Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego.

Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną niezwłocznie opublikowane w SMK i na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.

Publikujemy listę miejsc rezydenckich i miejsc pozarezydenckich - w dziedzinach związanych ze stomatologią, dostępnych na postępowanie kwalifikacyjne rozpoczynające się 1 października 2022 r. oraz listy jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne, w których znajdują się wolne miejsca szkoleniowe.

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych na terenie województw (wg stanu z 26 sierpnia 2022 r.)

 • dolnośląskie
  Chirurgia stomatologiczna
  NZOZ "UŚMIECH", Przychodnia Stomatologiczna Chirurgiczna
  58-506 Jelenia Góra
  ul. Stanisława Moniuszki5A/3A
  Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 58-309 Wałbrzych ul. Alfreda Sokołowskiego 4
  liczba miejsc 1
  Chirurgia szczękowo-twarzowa
  Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 58-309 Wałbrzych ul. Alfreda Sokołowskiego 4
  liczba miejsc 1
  Ortodoncja
  CITODENT Centrum Stomatologiczne Sp.j. Furtak-Pobrotyn i S-ka, Citodent Centrum Stomatologiczne - Filia Wojciecha z Brudzewa, Poradnia Ortodontyczna (51-601 Wrocław, ul. Wojciecha z Brudzewa 10) 55-200 Oława Plac Zamkowy 5
  liczba miejsc 1
  PHM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poradnia Ortodontyczna 54-203 Wrocław ul. Legnicka 61
  liczba miejsc 1
  Periodontologia
  Prywatne Centrum Stomatologiczne-Maciej Kozłowski, Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia (50-265 Wrocław, ul. gen. Józefa Bema 7 lokal 9) 56-400 Oleśnica ul. Spokojna 23
  liczba miejsc 1
  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Viadent Violetta Pietrzak-Świętoń 58-309 Wałbrzych ul. Wrocławska 16
  liczba miejsc 1
  Protetyka stomatologiczna
  "STOMATOLOGICZNE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna Poradnia Protetyki Stomatologicznej 50-425 Wrocław ul. Krakowska 26
  liczba miejsc 1
  STOMATOLOGIA LUBCZYŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poradnia protetyki stomatologicznej 54-210 Wrocław
  liczba miejsc 1
  Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  NZOZ Centrum Stomatologii "Stomax" Sp. z o.o., Poradnia Stomatologii Zachowawczej 58-300 Wałbrzych ul. Szmidta 15
  liczba miejsc 2
  "STOMATOLOGICZNE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna Poradnia Stomatologiczna 50-425 Wrocław ul. Krakowska 26
  liczba miejsc 1
  STOMATOLOGIA LUBCZYŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poradnia stomatologiczna 54-210 Wrocław ul. Kwiska 20
  liczba miejsc 1
 • kujawsko-pomorskie
  Chirurgia stomatologiczna
  Centrum Medyczne Alfa-Med. Spółka z o.o. , Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Poradnia Chirurgii SzczękowoTwarzowej ul. Pestalozziego 7 85-095 Bydgoszcz
  liczba miejsc 1
  Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz
  liczba miejsc 1
  Chirurgia szczękowo-twarzowa
  Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ul Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz
  liczba miejsc 2
  Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (ul. Konstytucji 3 Maja 42) ul. Św. Józefa 53-59 87-10 Toruń
  liczba miejsc 1
  Protetyka stomatologiczna
  Centrum Medyczne ALFA-MED Sp. z o.o., Poradnia Protetyki Stomatologicznej ul. Jana Pestalozziego 7 85-095 Bydgoszcz
  liczba miejsc 1
  WSPSB – „Stomatologia-Wojewódzka” Sp. z o.o., Poradnia Protetyki Stomatologicznej - Gabinet Protetyczny Konsultacyjny (ul. Zdrowotna 6 85-826 Bydgoszcz) ul. Skłodowskiej-Curie 18 86-032 Niemcz
  liczba miejsc 1
  Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Poradnia Protetyki Stomatologicznej (ul. Konstytucji 3 Maja 42) ul. Św. Józefa 53/59 87-100 Toruń
  liczba miejsc 1
  Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  WSPSB – „Stomatologia-Wojewódzka” Sp. z o.o., Poradnia Stomatologii Zachowawczej (ul. G. Zapolskiej 18, 85-149 Bydgoszcz) ul. M. SkłodowskiejCurie 18 86-032 Niemcz
  liczba miejsc 1
 • lubelskie
  Chirurgia stomatologiczna

  Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii 20-093 Lublin ul. dra Witolda Chodźki 6
  liczba miejsc 1
  Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  PRIMA-MED. Prywatna Przychodnia StomatologicznoMedyczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jolanta Czerkies, Poradnia Stomatologiczna 24-100 Puławy, ul. Lubelska 25
  liczba miejsc 1
 • lubuskie
  Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  NZOZ CENTRUM STOMATOLOGICZNOPERIODONTOLOGICZNE PERIODENT ZOFIA ADAMSKAMIAŁKOWSKA,
  NZOZ Centrum Stomatologiczno-Periodontologiczne "Periodent"
  Zofii Adamskiej-Miałkowskiej, Poradnia Stomatologiczna
  66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Kazimierza Pułaskiego 52
  liczba miejsc 2
 • łódzkie
  Chirurgia stomatologiczna
  Chirurgia stomatologiczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zakład i Poradnia Chirurgii Stomatologicznej 92-213 Łódź ul. Pomorska 251
  liczba miejsc 1
  Ortodoncja
  Ortodoncja Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Poradnia Ortodoncji 92-213 Łódź ul. Pomorska 251
  liczba miejsc 2
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Poradnia Ortodoncji 90-549 Łódź ul. Stefana Żeromskiego 113
  liczba miejsc 1
  Periodontologia
  Periodontologia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Poradnia Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej 92-213 Łódź ul. Pomorska 251
  liczba miejsc 1
  Protetyka stomatologiczna
  Protetyka stomatologiczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, I Poradnia Protetyki Stomatologicznej 92-213 Łódź ul. Pomorska 251
  liczba miejsc 2
  Stomatologia dziecięca
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Poradnia Stomatologii Dziecięcej 92-213 Łódź ul. Pomorska 251
  liczba miejsc 2
 • małopolskie
  Chirurgia szczękowo-twarzowa
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (30-688 Kraków, ul. Macieja Jakubowskiego 2) 31-501 Kraków ul. Kopernika 36
  liczba miejsc 4
  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (Kliniczny) 31-826 Kraków ul. Osiedle Złotej Jesieni 1
  liczba miejsc 1
  Ortodoncja
  Ortodoncja Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. Dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie, Konsultacyjna Poradnia Ortodoncji 31-135 Kraków ul. Stefana Batorego 3
  liczba miejsc 1
  Stomatologia dziecięca
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, Poradnia Stomatologii Dziecięcej 31-155 Kraków ul. Montelupich 4
  liczba miejsc 3
  Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. Dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie, Konsultacyjna Poradnia Stomatologii Zachowawczej 31-135 Kraków ul. Stefana Batorego 315
  liczba miejsc 8
  Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, Poradnia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją 31-155 Kraków ul. Montelupich 4
  liczba miejsc 3
  Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. Dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie, Konsultacyjna Poradnia Stomatologii Zachowawczej 31-135 Kraków ul. Stefana Batorego 3
  liczba miejsc 2
 • mazowieckie
  Chirurgia szczękowo-twarzowa
  Chirurgia szczękowo-twarzowa UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej ul. Williama Heerleina Lindleya 4 02-005 Warszawa
  liczba miejsc 1
  Ortodoncja
  "CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCS, Zakład Ortodoncji ul. Stanisława Binieckiego 6 02-097 Warszawa
  liczba miejsc 2
  Periodontologia
  Periodontologia Mazowieckie Centrum Stomatologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii ul. Nowy Zjazd 1 00-301 Warszawa
  liczba miejsc 1
  Protetyka stomatologiczna
  Mazowieckie Centrum Stomatologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Poradnia Protetyki Stomatologicznej ul. Nowy Zjazd 1 00-301 Warszawa
  liczba miejsc 1
  Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego Poradnia Stomatologii Zachowawczej ul. Lekarska 4 26-610 Radom
  liczba miejsc 1
  KLINIKA STOMATOLOGICZNA IMARI IRMINA HEZNER - SUŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA IMARI Przychodnia Stomatologiczna ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 32/16 04- 036 Warszawa
  liczba miejsc 1
  Mazowieckie Centrum Stomatologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Poradnia Ogólnostomatologiczna ul. Nowy Zjazd 1 00-301 Warszawa
  liczba miejsc 2
 •  opolskie
  Chirurgia stomatologiczna
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Wojewódzka Przychodnia Chirurgii Stomatologicznej 45-401 Opole, Aleja Wincentego Witosa 26
  liczba miejsc 1
  Stomatologia dziecięca
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna 45-401 Opole, ul. Aleja Wincentego Witosa 26
  liczba miejsc 1
 • podkarpackie
  Chirurgia stomatologiczna
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, Poradnia Chirurgii Stomatologiczne 39-200 Dębica ul. Krakowska 91
  liczba miejsc 1
  SIWIEC ARTUR 1. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ARTMED"
  liczba miejsc 2
  AS MANAGEMENT 3. AS MANAGEMENT S.C., Gabinet Chirurgii Stomatologicznej 38-357 Świerzowa Polska ul. Składowa 2H
  liczba miejsc 1
 • podlaskie
  Chirurgia szczękowo-twarzowa
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej ul. M. CurieSkłodowskiej 24A 15- 276 Białystok
  liczba miejsc 1
  Protetyka stomatologiczna
  Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Sp. z o.o., Poradnia Protetyki Stomatologicznej ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A 15-097 Białystok
  liczba miejsc 1
  Stomatologia dziecięca
  Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Sp. z o.o., Poradnia Stomatologii Wieku Rozwojowego ul. Waszyngtona 15A 15-274 Białystok
  liczba miejsc 3
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO-MED. S.C., Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci ul. Piasta 14 15-044 Białystok
  liczba miejsc 1
  Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENTOM Przychodnia Stomatologiczna lek. stom. Aleftyna Tomaszuk, Gabinet Stomatologiczny ul. M. J. Piłsudskiego 10/44 17-200 Hajnówka
  liczba miejsc 3
  Dentalblue Katarzyna Wawrzyn, Poradnia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją ul. Kazimierza Pułaskiego 35 15-337 Białystok
  liczba miejsc 1
  DENTINE Sp. z o.o., Dentine STOMATOLOGIA, Poradnia Stomatologiczna ul. Parkowa 14/83 15-224 Białystok 2 Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Sp. z o.o., Poradnia Stomatologii Zachowawczej (Białystok, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24 A),
  Poradnia Stomatologii Zachowawczej (Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15 A),
  Poradnia Stomatologiczna Konsultacyjna (Białystok. ul. Waszyngtona 15A) ul. Jerzego Waszyngtona 15A 15-274 Białystok
  liczba miejsc 1
  NZOZ STOMED PRZYCHDNIA STOMATOLOGICZNA LEK. STOM. MARIA KARPIUK ul. Kraszewskiego 26/2/23 15-025 Białystok
  liczba miejsc 1
  WOLF TRADE Marcin Wilczko, Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY UŚMIECH, Gabinet stomatologiczny (15-354 Białystok, ul. Pogodna 11C),
  Gabinet stomatologiczny (15-660 Białystok, ul. Wincentego Witosa 15B lok. 6) ul. Nowa 28 15-343 Białystok
  liczba miejsc 1
  KAREDENT Kamil Chorąży, Sławomir Ławicki Spółka Jawna ul. Stanisława Bukowskiego 1/U3 15-066 Białystok
  liczba miejsc 1
 • pomorskie
  Chirurgia stomatologiczna
  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Klinika Otolaryngologii z Oddziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7
  liczba miejsc 1
  Central European Osseointegration Centre Klinika Implantologii Stomatologicznej Sp.z o.o., Przychodnia Chirurgii Stomatologicznej NZOZ 80-210 Gdańsk, al. Zwyciestwa 48
  liczba miejsc 1
  Periodontologia
  Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne GUM Sp. z o.o., Poradnia Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1
  liczba miejsc 2
  Protetyka stomatologiczna
  NZOZ MILADENT Przychodnia StomatologicznoImplantologiczna, Poradnia Protetyczna 80-281 Gdańsk, ul. Matemblewska 1 A/18/19
  liczba miejsc 1
  Stomatologia dziecięca
  Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne GUM Sp. z o.o., Poradnia Stomatologii Dziecięcej i Rodzinnej 80-280 Gdańsk, ul. E. Orzeszkowej 18
  liczba miejsc 3
  Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne GUM Sp. z o.o., Poradnia Stomatologii Zachowawczej 80-280 Gdańsk, ul. E.Orzeszkowej 18
  liczba miejsc 1
 • śląskie
  Chirurgia szczękowo-twarzowa
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24
  liczba miejsc 1
  Ortodoncja
  AKADEMICKIE CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poradnia Ortodoncji (Bytom, pl. Akademicki 17),
  Poradnia Ortodoncji (Zabrze, Plac Romualda Traugutta 2) 41-902 Bytom Plac Akademicki 17
  liczba miejsc 1
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KO - MED. S.C. Urszula Ucherek - Kowalska, Krystyna Ucherek, Poradnia Ortodontyczna (42-600 Tarnowskie Góry, ul. Powstańców Śląskich 14/1) 42-600 Tarnowskie Góry ul. Powstańców Śląskich 14/1
  liczba miejsc 1
  Protetyka stomatologiczna
  Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o., Poradnia Protetyki Stomatologicznej i Dysfunkcji Narządu Żucia (41-800 Zabrze, Plac Romualda Traugutta 2) 41-902 Bytom Plac Akademicki 17
  liczba miejsc 1
  Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne s.c. A.H. Frelich, Poradnia stomatologiczna Nr 1 44-240 Żory ul. Św. Stanisława 22
  liczba miejsc 1
  Stomatologia zachowawcza z endodoncją AKADEMICKIE CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poradnia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Poradnia Ogólnostomatologiczna 41-902 Bytom Plac Akademicki 17
  liczba miejsc 3
  GALIK MARTA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UdentE, Poradnia Stomatologiczna (41-200 Sosnowiec, ul. gen. Józefa Hallera 4 lokal 5) 40-038 Katowice ul. Powstańców 37 lokal 2
  liczba miejsc 1
 • świętokrzyskie
  Chirurgia stomatologiczna
  Chirurgia stomatologiczna EKSTRADENT Paweł Baranowicz, Wojciech Baranowicz Spółka Jawna, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej 25-365 Kielce ul. Juliusza Słowackiego 21/1U
  liczba miejsc 2
  PLATINUM CLINIC Grzegorz Hajduk, Monika Korytnicka Hajduk - Spółka Cywilna, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej 27-600 Sandomierz ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 1
  liczba miejsc 1
  Protetyka stomatologiczna
  Protetyka stomatologiczna EXPERTDENT Artur Wróbel, Poradnia Protetyki Stomatologicznej 25-371 Kielce ul. Prosta 37
  liczba miejsc 1
 • warmińsko-mazurskie
  Chirurgia szczękowo-twarzowa
  Chirurgia szczękowo-twarzowa Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, Klinika Otolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi/Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 10-082 Olsztyn ul. Warszawska 30
  liczba miejsc 1
  Periodontologia "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stomatologiczna Przychodnia Specjalistyczna" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poradnia Periodontologiczna 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18
  liczba miejsc 1
  Protetyka stomatologiczna
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Marek Zbigniew Szałkowski, Poradnia Protetyki Stomatologicznej 10-686 Olsztyn ul. Biskupa Tomasza Wilczyńskiego 27 lok.1
  liczba miejsc 1
  Stomatologia dziecięca Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, Poradnia Stomatologiczna 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18A 1 48.
  Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  Ewa Maria Buła, PORADNIA STOMATOLOGICZNA (82-300 ELBLĄG, ul. GDYŃSKA 51) 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Dworcowa 23
  liczba miejsc 1
  "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stomatologiczna Przychodnia Specjalistyczna" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poradnia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18
  liczba miejsc 3
 • wielkopolskie
  Chirurgia stomatologiczna
  "UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej 60-812 Poznań ul. Bukowska 70
  liczba miejsc 1
  Ortodoncja
  "UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poradnia Ortodontyczna 60-812 Poznań ul. Bukowska 70
  liczba miejsc 1
  "UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poradnia Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji 60-812 Poznań ul. Bukowska 70
  liczba miejsc 1
  PRZYCHODNIA ARCANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poradnia Ortodontyczna 62-020 Swarzędz ul. Osiedle Kościuszkowców 33 F
  liczba miejsc 1
  Periodontologia
  NZOZ "Primus" Przychodnia Stomatologiczna, Gabinet Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii 62-502 Konin ul. Margaretkowa 1/6 (lok.S)
  liczba miejsc 1
  "UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poradnia Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii 60-812 Poznań ul. Bukowska 70
  liczba miejsc 1
  Protetyka stomatologiczna
  "UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poradnia Protetyki Stomatologicznej 60-812 Poznań ul. Bukowska 70
  liczba miejsc 1
  Stomatologia dziecięca
  "UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poradnia Stomatologii Dzieci i Młodzieży 60-812 Poznań ul. Bukowska 70
  liczba miejsc 4
  Stomatologia zachowawcza z endodoncją "UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poradnia Stomatologiczna Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej 60-812 Poznań ul. Bukowska 70
  liczba miejsc 1
  "UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poradnia Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii 60-812 Poznań ul. Bukowska 70
  liczba miejsc 5
 • zachodniopomorskie
  Chirurgia stomatologiczna
  SOCHA CLINIC CENTRUM STOMATOLOGICZNE I SZKOLENIOWE Jolanta Nowakowska-Socha, Poradnia chirurgii stomatologicznej i implantologii (71-004 Szczecin, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1A lokal 4) 72-005 Przecław ul. Przecław 93C lokal 2
  liczba miejsc 1
  Periodontologia
  Specjalistyczne Centrum Stomatologii - Elżbieta Dembowska, Poradnia Periodontologii i Chorób Błon Śluzowych 70-370 Szczecin ul. Bohaterów Warszawy 11B (lok.5)
  liczba miejsc 1
  Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM Sp. z o.o., Poradnia Periodontologii 70-111 Szczecin Aleja Powstańców Wielkopolskich 72/18
  liczba miejsc 2
  Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poradnia Stomatologii Zachowawczej 70-111 Szczecin Aleja Powstańców Wielkopolskich 72/18
  liczba miejsc 1