• Władze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłosiły 19 lipca pierwszą listę zakwalifikowanych na studia stomatologiczne. Są na niej 192 nazwiska
  • Minimalny poziom punktowy, kwalifikujący do studiowania stomatologii na UM w Lublinie, to obecnie 262 pkt. 
  • Na UM w Lublinie na jedno miejsce na stomatologii kandyduje ok. 15,3 osób (12 osób w roku ubiegłym)

192 osób przyjęto wstępnie na stomatologię w UM w Lublinie

W pierwszy rozdaniu (19 lipca) władze UM w Lublinie ustaliły na 262 pkt. limit  uprawniający do studiowania stomatologii (tryb dzienny, stacjonarny).

Co najmniej taki rezultat osiągnęły 192 osoby. Minimalną liczbę punktów zdobyło 11 kandydatów. Wraz ze 181 innymi, którzy mieli wyższą punktację, tworzą grupę osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok studiów stomatologii w UM w Lublinie. Dwie osoby legitymują się maksymalną liczbą punktów (300).

Na liście rezerwowej 1214 osób 

Na liście rezerwowej widnieje 1214 nazwisk. To osoby, które, przynajmniej teoretycznie, mają jeszcze szansę na studiowanie stomatologii w Lublinie.

Jest na niej niej m.in. 16 osób, które zdobyły w tej grupie najwięcej, bo 261 pkt. I to oni mają największe szanse na dostanie się na studia. Największe nie oznacza, że duże. Na informację w tym względzie muszą poczekać do 26 lipca, wówczas to powinna być ogłoszona kolejna lista przyjętych.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na listę rezerwową, powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty podawane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, aż do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego (9 października).

Formalności. Przyjęci na studia mają czas do 25 lipca

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na I rok studiów zobowiązani są złożyć komplet dokumentów w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Centrum Symulacji Medycznej, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 4, sala 155 (I piętro) w terminach:

  • 19-21 i 24 lipca 2023 r. – godz. 9.00 - 13.00
  • 25 lipca 2023 r. – godz. 9.00 - 12.00

Kandydaci bez szans na indeksy

Jest też trzecia lista ze 123 nazwiskami, to kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu walki o indeksy w UM w Lublinie. 

Łącznie chęć studiowania stomatologii na UM w Lublinie wyraziło 1529 osób (1216 rok temu). To odpowiada ok. 15,3 osób na jedno miejsce.