PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Rysuje się kariera dla dentysty na UJ CM

ms
02-10-2020, 11:58
Rysuje się kariera dla dentysty na UJ CM Instytut Stomatologii w Krakowie
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłosił konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim UJ CM (w wymiarze pełnego etatu).

Do  konkursu mogą przystąpić  osoby,  które  odpowiadają następującym  – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:
-  posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza dentysty,
-  opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego),

Dodatkowe kryteria podlegające ocenie:
-  dobra znajomość specjalistycznego języka angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych,
-  specjalizacja w zakresie stomatologii dziecięcej ( lub szkolenie specjalizacyjne na końcowym etapie),
-  doświadczenie w pracy z pacjentami niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami, 
-  zainteresowanie pracą naukową,
-  umiejętność pracy w zespole,
-  publikacje w czasopismach z Impact Factor.

Kandydaci przystępujący  do  konkursu  powinni  złożyć  w  Dziale  Spraw  Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  Św. Anny 12, pok. 40 następujące  dokumenty:
- podanie, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz w przypadku posiadania, odpis dyplomu doktora w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora,
- prawo wykonywania zawodu,
- dokument potwierdzający specjalizację –  dyplom bądź karta specjalizacyjna,
- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,
- informacje o realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
- ankietę dotyczącą działalności naukowej,
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana  i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
- opinię o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, kierownika Zakładu i dyrektora Instytutu Stomatologii, jak również inne posiadane opinie o rozwoju  naukowym i jego perspektywach (np. opinia opiekuna naukowego),
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
- oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej oraz  zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim,
- informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM: tel. 12 422-86-15

Termin składania zgłoszeń upływa:  30 października 2020 r. (decyduje data wpływu do UJ CM).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 grudnia 2020 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń 

https://dso.cm-uj.krakow.pl/konkurs-oswiadczenia-do-pobrania/

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH