• Wielkopolska Izba Lekarska informuje o rozpoczęciu zapisów na staże podyplomowe uruchamiane 1 października 2023 r. 
  • Dokumenty aplikacyjne można składać tylko on line
  • Termin złożenia dokumentów stażowych - do 14 lipca

Ruszyły zapisy na staże podyplomowe rozpoczynające się 1 października 2023 r.

Podanie na staż należy złożyć za pomocą stosownego formularza zgłoszeniowego.

Podanie na staż podyplomowy w przypadku lekarzy dentystów

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składanie dokumentów na staż znajdują się na stronie PWZ na staż podyplomowy – ważne informacje.

Sposób złożenia dokumentów: formularz on-line

Termin złożenia dokumentów w przypadku stażu październikowego: od 3 do 14 lipca.

Termin odbioru dokumentów: I połowa września 

Kontakt: Ośrodek Doskonalenia Zawodowego WIL: odz@wil.org.pl 

lekarze dentyści: mgr Magdalena Walkowiak
tel. 61 852 58 60 wew. 405
lekarze: mgr Izabela Waligórska
tel. 61 852 58 60 wew. 415

Lekarze i lekarze dentyści proszeni są o dokonanie przemyślanych wyborów miejsc stażowych, ponieważ nie ma możliwości wprowadzenia zmian w zgłoszeniach po wysłaniu formularza. Obowiązuje jedno zgłoszenie dla każdego kandydata.