• Szkolenie z zakresu procedur radiologicznych dla lekarzy dentystów organizuje OIL w Krakowie. Termin 12 grudnia 2022 r.
  • Za udział w szkoleniu przysługują 3 pkt. edukacyjneOIL w Krakowie – dla swoich członków – prowadzi konsultacje z zakresu ochrony radiologicznej   

Kurs dla dentystów z zakresu procedur radiologicznych

Każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją medycznych procedur radiologicznych.

Termin kursu: 12 grudnia 2022 r., godz. 10.00 – 13.00

Organizator: Okręgowa Izba lekarska w Krakowie, ul. Krupnicza 11 A

Punkty edukacyjne: 3

Szkolenie bezpłatne

Zapisy na kurs

Uwaga kurs tylko dla członków OIL w Krakowie

Wykaz procedur wzorcowych dla stomatologii znajduje się w Dz. U. ministra zdrowia z 2015 r., poz. 78 w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej.

Odbycie kursu stanowi realizację warunku określonego w par. 3, ust. 2 pkt.2 lit b) rozporządzenia ministra zdrowia z 13.09.2021 w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych Dz. U. 2021, poz. 1725. 

Konsultacje z zakresu radiologii

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie – dla swoich członków – prowadzi konsultacje z zakresu ochrony radiologicznej w każdy wtorek w godzinach 12.00 – 14.00, tel. 12 619 17 18, sala 2.13.

Konsultacje prowadzi były wieloletni kierownik Nadzoru Higieny Radiacyjnej WSSE w Krakowie dr n. tech. Edward Araszkiewicz, specjalista analityki sanitarnej.