• Uniwersytety medyczne publikują pierwsze listy kandydatów przyjętych na studia stomatologiczne
  • W Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na jedno miejsce przypada 17 kandydatów
  • Początkowy limit punktów wynosi 274 (265 w poprzednim roku)  

Minimalny limit punktów na stomatologię we Wrocławiu  

W pierwszym rozdaniu (15 lipca) do studiowania na kierunku lekarsko - stomatologicznym w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu zaproszeni zostali kandydaci, którzy mieli minimum 274 pkt. (maksymalnie - 300 pkt.). To zdecydowanie więcej niż było w 2021 r. Wówczas w pierwszym rozdaniu przyjęte zostały osoby, które zdały maturę na co najmniej 265 pkt.

O pechu może mówić osoba, która jako jedyna spośród 11 kandydatów z 274 pkt. nie została zakwalifikowana (z uwagi na rozkład punktów z poszczególnych egzaminów). Oczywiście w jej przypadku można być pewnym, że w następnych listach rankingowych zostanie przyjęta w poczet studentów UM we Wrocławiu.

17 kandydatów na jedno miejsce

Zarejestrowanych do studiowania na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu było 1038 osób, co przekłada się na ok. 17 chętnych na jedno miejsce. Cztery osoby mają maksymalną liczbę punktów 300 (jedna to cudzoziemiec, obywatel polski ze świadectwem uzyskanym za granicą). 

Limity dotyczą oczywiście studiów jednolitych magisterskich w formie stacjonarnej prowadzonych w języku polskim.

Limit punktowy zostanie zdecydowanie obniżony wraz z przepływem kandydatów pomiędzy poszczególnymi uniwersytetami medycznymi.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia powinni zgłosić się do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego UM we Wrocławiu z kompletem wymaganych dokumentów:
18 lipca w godzinach od 9:00 do 15:00
19 lipca w godzinach od 09:00 do 15:00
20 lipca w godzinach od 10:00 do 13:00