O uchylenie ustawowego zakazu dostępu do testów Naczelna Rada Lekarska bezskutecznie zwracała się do Ministerstwa Zdrowia.

Zaskarżone przepisy przewidują, że zadania testowe nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

- We wniosku do Trybunału Konstytucyjnego NRL wskazała, że w ocenie sądów administracyjnych zadania testowe PES, LEK i LDEK są dokumentem urzędowym zawierającym w sobie informacje wykorzystywane przez organ, służące realizacji jego zadań, a więc stanowiące informację publiczną. Za niezgodne z Konstytucją NRL uznała, stworzenie odrębnego, niczym nieuzasadnionego, przepisu, który wyłącza udostępnianie tych pytań w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem NRL nie zaszła żadna z wymienionych w art. 61 ust. 3 Konstytucji przesłanek pozwalających ograniczyć dostęp do zadań testowych jako informacji publicznej - - wyjaśnia Michał Kozik, radca prawny Naczelnej Izby Lekarskiej.

TK powiadomił NRL, że sprawę przyjęto do rozpatrzenia.

Więcej: NRL