• NRL poinformowała o upublicznieniu przez CEM kolejnych pytań i odpowiedzi z PES, tym razem z roku 2021  i 2022 (uprzednia baza obejmowała lata 2018 - 2020)
  • Jawne pytania i odpowiedzi z PES pozwolą na merytoryczny nadzór nad ich treścią - informuje NRL
  • Kontrola jakości pytań będzie korzystna dla pacjentów, gdyż zwiększy się grupa lepiej wykształconych lekarzy specjalistów – ocenia NRL

Odtajniono pytania z PES z 2021 i 2022 r.

- Upublicznienie pytań przez CEM z poprzednich sesji egzaminacyjnych nie tylko pomoże lepiej przygotować się do PES zdającym w kolejnych sesjach, ale przede wszystkim pozwoli na merytoryczny nadzór nad treścią pytań. Niejednokrotnie były one kwestionowane przez lekarzy w trakcie egzaminów – ocenił powstałą sytuację prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. 

Pytania z lat 2021 i 2022 zostały przesłane do Naczelnej Izby Lekarskiej, tak jak poprzednie z lat 2018 - 2020. Wcześniej CEM (po wyroku WSA) odwołało się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ten jednak wskazał, że brak jest podstaw do odmowy udostępnienia NIL pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami. 

- Udostępnienie pytań przysłuży się nie tylko lekarzom przygotowującym się do egzaminu – choć oni najbardziej czekają na te pytania. Merytoryczny nadzór nad jakością pytań będzie korzystny dla całego społeczeństwa, w tym również pacjentów, którzy dzięki temu uzyskają dostęp do jeszcze lepiej wykształconych lekarzy specjalistów – dodał prezes NRL.

Lista pytań i odpowiedzi z PES ważna dla lekarzy dentystów   

Pliki z bazą pytań i kluczami odpowiedzi z PES przeprowadzonych w latach 2021-2022, które są w centrum zainteresowania lekarzy dentystów:

Chirurgia stomatologiczna
2021 jesień - Chirurgia stomatologiczna.pdf
2021 jesień - Chirurgia stomatologiczna (klucz).pdf
2021 wiosna - Chirurgia stomatologiczna.pdf
2021 wiosna - Chirurgia stomatologiczna (klucz).pdf
2022 jesień - Chirurgia stomatologiczna.pdf
2022 jesień - Chirurgia stomatologiczna (klucz).pdf
2022 wiosna - Chirurgia stomatologiczna.pdf
2022 wiosna - Chirurgia stomatologiczna (klucz).pdf

Ortodoncja
2021 jesień - Ortodoncja (klucz).pdf
2021 jesień - Ortodoncja.pdf
2021 wiosna - Ortodoncja.pdf
2021 wiosna - Ortodoncja (klucz).pdf
2022 jesień - Ortodoncja.pdf
2022 jesień - Ortodoncja (klucz).pdf
2022 wiosna - Ortodoncja.pdf
2022 wiosna - Ortodoncja (klucz).pdf

Periodontologia

2021 jesień - Periodontologia.pdf
2021 jesień - Periodontologia (klucz).pdf
2021 wiosna - Periodontologia.pdf
2021 wiosna - Periodontologia (klucz).pdf
2022 jesień - Periodontologia.pdf
2022 jesień - Periodontologia (klucz).pdf

Protetyka stomatologiczna

2021 jesień - Protetyka Stomatologiczna.pdf
2021 jesień - Protetyka Stomatologiczna (klucz).pdf
2021 wiosna - Protetyka Stomatologiczna.pdf
2021 wiosna - Protetyka Stomatologiczna (klucz).pdf
2022 jesień - Protetyka Stomatologiczna.pdf
2022 jesień - Protetyka Stomatologiczna (klucz).pdf
2022 wiosna - Protetyka Stomatologiczna.pdf
2022 wiosna - Protetyka Stomatologiczna (klucz).pdf

Stomatologia dziecięca

2021 jesień - Stomatologia Dziecięca.pdf
2021 jesień - Stomatologia Dziecięca (klucz).pdf
2021 wiosna - Stomatologia Dziecięca.pdf
2021 wiosna - Stomatologia Dziecięca (klucz).pdf
2022 jesień - Stomatologia Dziecięca.pdf
2022 jesień - Stomatologia Dziecięca (klucz).pdf
2022 wiosna - Stomatologia Dziecięca.pdf
2022 wiosna - Stomatologia Dziecięca (klucz).pdf

Stomatologia zachowawcza 

2021 jesień - Stomatologia Zachowawcza.pdf
2021 jesień - Stomatologia Zachowawcza (klucz).pdf
2021 wiosna - Stomatologia Zachowawcza.pdf
2021 wiosna - Stomatologia Zachowawcza (klucz).pdf
2022 jesień - Stomatologia Zachowawcza.pdf
2022 jesień - Stomatologia Zachowawcza (klucz).pdf
2022 wiosna - Stomatologia Zachowawcza.pdf
2022 wiosna - Stomatologia Zachowawcza (klucz).pdf

Pliki z bazą pytań i kluczami odpowiedzi z PES przeprowadzonych w latach 2018-2020 przydatnych dla lekarzy dentystów