• Studenci stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego stawiają uczelni poważne zarzuty, wśród nich są: brak szacunku dla studentów, obniżanie poziomu kształcenia, źle konstruowane testy egzaminacyjne, faktyczny brak styczności z pacjentami
 • Autorzy listu otwartego twierdzą, że ich zastrzeżenia nie są przez władze PUM brane pod uwagę
 • Prof. Aneta Cymbaluk-Płoska, prorektor ds. dydaktyki PUM twierdzi, że uczelnia wszystkie tego typu sygnały traktuje z całą powagą, a część zarzutów jest nietrafiona     

Skarga studentów stomatologii PUM 

infodent24.pl nie publikuje pism z zarzutami jeśli nie są podpisane przez autorów. W tym przypadku robimy wyjątek. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dwukrotnie zwracaliśmy się do rzecznika prasowego PUM o komentarz w sprawie, informując, że nie chcemy epatować zarzutami jednej ze stron bez przedstawienia racji strony oskarżanej. Pomimo oczekiwania od 19 kwietnia 2023 r. nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi.

Po drugie komentarz PUM do całej sprawy ukazał się właśnie w gs24.pl, a zatem Uczelnia ustosunkowała się do zarzutów studentów stomatologii.

Oto list otwarty studentów stomatologii przesłany infodent24.pl (bez omówieni i skrótów)
 
Piszemy jako zatroskani o swoją przyszłość studenci stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Na przestrzeni kilku lat obserwujemy postępującą degradację wartości jakimi kieruje się nasza Uczelnia. Piszemy mając nadzieję, że w ostatni znany nam sposób uda się zapobiec tym zmianom a być może, z Państwa pomocą, wrócić do czasów, gdy student był szanowany bez względu na swoją płeć, a przewodzili nauce ludzie o odpowiednich kompetencjach a nie o odpowiednich znajomościach. To jest poważny apel o pomoc, więc podamy poważne argumenty i dowody. 

 • Po pierwsze. W zeszłym roku dr hab. n. med. Prof. PUM Elżbieta Dembowska została pozbawiona funkcji kierownika zakładu periodontologii a jej funkcję przejęła Pani doktor n. med. Monika Machoy. Poza różnicą w stopniu wykształcenia nie ma na pozór w tym nic dziwnego ale warto nadmienić, że Pani Dembowska została w tym roku przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego więc ciężko sobie wyobrazić kogoś lepszego do pełnienia funkcji kierownika zakładu periodontologii Uczelni Medycznej.
  Ponad to warto wskazać, że Pani Machoy jest w zasadzie pracownikiem wizytującym, dzieli swoje życie zawodowe między Szczecinem a Wrocławiem co w praktyce przekłada się na to, że jest kierownikiem nieobecnym. Na zajęciach prowadzonych po objęciu funkcji przez Panią Machoy przypada jeden asystent uczący całą grupę (około 20 studentów)– wcześniej proporcja była 1 asystent na 6 studentów.
 • Po drugie. W zeszłym roku prof. dr hab. n. med. Grzegorz Trybek został pozbawiony funkcji kierownika chirurgii stomatologicznej na rzecz lek. dent. Radosława Bubiełło. W tym przypadku razi drastyczna różnica kompetencji obu lekarzy, gdyż mamy styczność z jednej strony z najwyższym możliwym tytułem naukowym a z drugiej z najniższym możliwym tytułem naukowym (dla lekarza).
  Zmiana ta wywołała sprzeciw studentów w postaci petycji skierowanej do Rektora naszej Uczelni, która niestety nic nie dała (zdjęcia tej petycji zamieszczamy jako dowód).
  W nowej rzeczywistości, studenci praktycznie nie mają styczności z pacjentami, a klinika została de facto zlikwidowana poprzez włączenie w struktury innej kliniki, co również doprowadziło do fali zwolnień kadry nauczycielskiej.
 • Po trzecie. Jako studenci musimy nie tylko mierzyć się z rozpadem jakości naszej nauki ale też niemożliwymi do sprostania wymaganiami względem wymaganej od nas wiedzy.
  Na sprawdzianach wiedzy (kolokwiach) z przedmiotu Stomatologii dziecięcej. Ilość pytań, a też ilość tekstu – gdyż są to rozbudowane pytania – przekracza granice rozsądku, w konsekwencji znakomita większość z nas nie zdaje tych kolokwiów a sama ilość czasu poświęcona na przeczytanie tych pytań sprawia, że duża część z nas zostawia część pytań nieopatrzonych odpowiedzią co wynika nie z braku wiedzy (bo to nie są dla nas pytania nowe, może są bardziej szczegółowe, ale jesteśmy pewni ze każdy z nas coś na każde pytanie jest w stanie odpowiedzieć).
  Nasze obawy część z nas skierowała do Ministra Czarnka, za co też została zganiona.
 • Po czwarte, żeńska część z nas jest traktowana bez szacunku. Wiele z nas usłyszało nieprzyjemne i mizoginistyczne komentarze. Takie praktyki są uprawiane od dłuższego czasu co niestety jak wszystko uchodzi bez echa.
 • Na koniec chcemy jeszcze raz podkreślić. Ciężko nam sobie wyobrazić coś co może wstrząsnąć bardziej niż opisane, przez nas rzeczy, jednak ich ilość i natężenie powoduje w nas desperacje.
  To nie jest tak, że na naszej Uczelni nie szukaliśmy pomocy, szukaliśmy i mówiliśmy w zamian otrzymując tylko czcze obietnice. Mamy jednak nadzieję, że nagłaśniając wymienione sytuacje uda się naprawić część z nich. Proszę też nam wybaczyć anonimowość ale same studia przysparzają nam mnóstwo stresu i nikt z nas nie ma odwagi wziąć na siebie realnego widma odwetu.   
   
  Chcielibyśmy odwołać się do Etyki Dziennikarskiej i mamy nadzieję na pomoc w szerzeniu prawdy, gdyż bez rozgłosu nasze problemy nigdy nie przebiją murów uczelni i będą się od nich odbijać aż ucichną bez echa.
   
  Dziękujemy, Studenci

Władze PUM reagują na zarzuty studentów stomatologii

Prof. Aneta Cymbaluk-Płoska, prorektor ds. dydaktyki PUM powiedziała gs24.pl, że wszelkie problemy studentów traktowane są bardzo poważnie.

Wszelkie zarzuty dotyczące studiów studenci mogą zgłaszać opiekunowi roku, pracownikom dziekanatu, prodziekanom, dziekanowi, czy prorektorowi ds. dydaktyki.

W PUM funkcjonuje koordynator ds. mobbingu, obowiązuje procedura przeciwdziałania mobbingowi, wykorzystywaniu seksualnemu i dyskryminacji.

Prof. Cymbaluk-Płoska broni poziomu nauczania powołując się na znakomite wyniki LDEK uzyskiwane przez studentów Wydziału Medycyny i Stomatologii PUM.

LDEK: dobre wyniki studentów stomatologii PUM 

Faktycznie, w sesji wiosennej LDEK 2023 r. studenci stomatologii PUM zajęli pierwsze miejsce wśród wszystkich uczelni medycznych kształcących lekarzy dentystów  z wynikiem średnim 157,7 pkt. (na 179 pkt.). Chodzi o studentów zdających LDEK po raz pierwszy.

Natomiast ranking Perspektyw uniwersytetów medycznych (kierunek lekarsko - stomatologiczny) z czerwca 2022 r. przedstawiał się następująco: 

1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1/2021i 1/2020 wsk. 100
2. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 3/2021i 3/2020, wsk. 82,6
3. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2/2021i 2/2020, wsk. 81.4
4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 5/2021i 4/2020, wsk. 79.2
5. Gdański Uniwersytet Medyczny 6/2021i 6/2020, wsk. 76.8
6. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 6/2021i 4/2020, wsk. 72.4
6. Warszawski Uniwersytet Medyczny 4/2021i 3/2020, wsk. 72.2
8. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 9/2021i 8/2020, wsk. 69.4
9. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 10/2021i 10/2020, wsk. 67.0
10. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 8/2021i 9/2020, wsk. 62.5

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy, w zależności od specyfiki kierunku, składa się od 11 do 13. wskaźników, pogrupowanych w sześć kryteriów. Różne są wagi poszczególnych kryteriów – w zależności od typu uczelni i realizowanego profilu nauczania.

Główne kryteria:

 • prestiż
 • absolwenci na rynku pracy
 • potencjał akademicki
 • potencjał dydaktyczny
 • potencjał naukowy
 • umiędzynarodowienie
 • kryteria dodatkowe (egzaminy lekarskie – wskaźnik dodatkowy dla kierunku lekarskiego i stomatologii; oparty jest o wyniki LEK i LDEK, uwzględniana jest też skuteczność zdawania egzaminu).