Studia na kierunku: higiena dentystyczna - studia I stopnia stacjonarne nie zostaną uruchomione, z uwagi na fakt, iż liczba osób zakwalifikowana do przyjęcia na wyżej wymieniony kierunek podczas naboru nie jest wystarczająca dla ustanowienia grupy dziekańskiej.

Decyzja ta podjęta została na podstawie par. 15 ust 9 Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2014/2015 stanowiących załącznik do Uchwały Nr 74/2013 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2014/2015.