PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

PUM: profesor poszukiwany

21-06-2013, 00:01
PUM: profesor poszukiwany
PUM: profesor poszukiwany
3 lipca 2013 r. zakończy się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 

O stanowisko profesora zwyczajnego może się ubiegać osoba, która spełnia wymogi określone w art. 109 ust.1 ustawy, a ponadto odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) ma tytuł naukowy profesora,

2) posiada dorobek naukowy, w tym publikacje Impact Factor,

3) po uzyskaniu tytułu naukowego profesora była promotorem w co najmniej dwóch przewodach doktoranckich zakończonych nadaniem stopnia naukowego doktora,

4) sprawowała opiekę naukową nad przewodem habilitacyjnym zakończonym nadaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego,

5) była/jest kierownikiem projektu badawczego finansowanego ze środków ustalonych na ten cel w budżecie państwa lub pochodzących z innych źródeł niż budżet, stosownie do przepisów regulujących zasady finansowania nauki,

6) wykonywała recenzje w przewodach habilitacyjnych lub w postępowaniu o nadanie tytułu profesora,

7) przedstawi:

a) osiągnięcia jednostki, w przypadku pełnienia funkcji kierownika jednostki naukowo-dydaktycznej za okres pełnienia tej funkcji,

b) wykaz zakończonych przewodów doktorskich, w których była promotorem,

c) zaangażowanie w pracę na rzecz Uniwersytetu, wykazując udział w pracach organów kolegialnych Uniwersytetu, komisji naukowych, towarzystw naukowych, rad naukowych lub w innych formach aktywności, m.in. promocji zdrowia, działalności organizacyjnej, usługowo-leczniczej.

Więcej szczegółów, wraz z listą wymaganych dokumentów, kandydat znajdzie tutaj

Kandydaci powinni złożyć w Dziale Kadr PUM w Szczecinie, ul. Rybacka 1 pok. 203 wymagane dokumenty do 3 lipca 2013 roku.
Zakończenie konkursu nastąpi do 30 września 2013 roku.

Kierownikiem Katedry i Kliniki Protetyki Stomatologicznej jest prof. dr hab. n.med. Bogumiła Frączak. Jednostka kształci studentów III, IV i V roku Wydziału Stomatologicznego. Prowadzi specjalizacje z I i II stopnia z protetyki, staże podyplomowe do I stopnia specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej oraz II stopnia z protetyki stomatologicznej i innych specjalności stomatologicznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   rekrutacja   PUM   Kariera  

POLECAMY W SERWISACH