PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

PUM: poszukiwany asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji

Autor: miro • Źródło: ms
16-07-2020, 12:52
PUM: poszukiwany asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Dziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie poszukuje kandydatów na na stanowisko  asystenta – pracownika badawczo – dydaktycznego (na czas określony – na zastępstwo).

Wymagane kwalifikacje:
- co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- znajomość języka angielskiego (oświadczenie),
- opinia dziekana i kierownika jednostki, w której ubiegają się o zatrudnienie, o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej.

Dorobek naukowy:
- całościowy dorobek naukowy zostanie oceniony na co najmniej 200 punktów aktualnie obowiązującej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego („MNiSW”) lub 5.0 pkt Impact Factor (IF),
- dorobek naukowy za ostatnie dwa lata kalendarzowe zostanie oceniony na co najmniej 120 punktów aktualnie obowiązującej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego („MNiSW”) lub 3.0 pkt Impact Factor (IF)

Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie kandydatury do konkursu,
- CV ze szczególnym uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, dyplom nadania stopnia doktora),
- prawo wykonywania zawodu – w przypadku lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych,
- kopie świadectw pracy,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
- opinia dziekana i kierownika jednostki,
- zaświadczenie o dorobku naukowym z Biblioteki Głównej PUM.
- oświadczenie, że Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci powinni złożyć wymagane dokumenty w Dziale Kadr PUM w Szczecinie, ul. Rybacka 1 pok. 203 do 7 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.

Zakończenie konkursu nastąpi do 30 września 2020 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH