• 15,6 kandydatów walczyło o jedno miejsce na stomatologii w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
  • Na ostatecznej liście przyjętych znalazło się 55 nazwisk. Wymagane minimum to 158 pkt. (minimum na poprzedniej liście to 161 pkt. na 200 możliwych)
  • PUM dopuszcza ewentualne korekty punktacji, chociaż takie prawdopodobieństwo jest niewielkie

PUM: ostateczna lista przyjętych na stomatologię

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie poinformował, że w związku z wypełnieniem limitu miejsc na kierunku lekarsko - dentystycznym stacjonarnym  publikacja list rankingowych została czasowo wstrzymana. Ostateczny próg punktowy ustalony został na 158 (taki sam próg punktowy obowiązuje na kierunku lekarskim).

O ile zwolnią się miejsca - lista rankingowa, może jeszcze być opublikowana - zapewnia PUM. 

Przypomnijmy,  że pułap punktowy określony 28 lipca na 161 pkt. nie uległ zmianie 4 sierpnia, kiedy to uczelnia opublikowała kolejną listę rankingową.

Teraz próg uprawniający do studiowania stomatologii wynosi 158 pkt., a to oznacza, że kolejni oczekujący otrzymali szansę studiowania na wymarzonym kierunku.

W PUM o jedno miejsce na studiach walczyło początkowo 15,6 kandydatów. To stosunkowo niewiele w porównaniu z innymi uczelniami medycznymi.

Formalności gwarantujące przyjęcie na studia 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są niezwłocznie dostarczyć do Działu Rekrutacji PUM wymagany komplet dokumentów:

  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • świadectwo dojrzałości,
  • oświadczenie o kontunuowaniu lub ukończeniu studiów,
  • jedną fotografię wraz z ich wersją cyfrową zamieszczoną w systemie elektronicznej rejestracji lub na nośniku elektronicznym,
  • zaświadczenie lekarskie,
  • kserokopię dowodu osobistego.