• 15,6 kandydatów walczyło o jedno miejsce na stomatologii w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
  • Na liście przyjętych z 4 sierpnia znalazło się 55 nazwisk. Wymagane minimum to 161 pkt. (na 200 możliwych)
  • Osoby zakwalifikowane powinny wypełnić formalności związane z przyjęciem na studia do 9 sierpnia 

Pułap punktów zapewniający indeks studenta stomatologii  

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie podał 4 sierpnia 2023 r. zweryfikowaną listę osób przyjętych na I rok studiów na Wydziale Lekarsko - Stomatologicznym, kierunek: lekarsko - dentystyczny (studia stacjonarne, jednolite magisterskie). 

Na liście przyjętych na stomatologię znajduje się 55 osób. Minimalny pułap, gwarantujący rozpoczęcie studiów stomatologicznych w PUM, to 161 pkt.  

Minimum uzyskało sześciu kandydatów, a maksimum? 200 pkt. - taki wynik osiągnęła jedna osoba.

W PUM o jedno miejsce na studiach walczyło początkowo 15,6 kandydatów. To stosunkowo niewiele w porównaniu z innymi uczelniami medycznymi.

Formalności gwarantujące przyjęcie na studia 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do 9 sierpnia dostarczyć do Działu Rekrutacji PUM wymagany komplet dokumentów:

  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • świadectwo dojrzałości,
  • oświadczenie o kontunuowaniu lub ukończeniu studiów,
  • jedną fotografię wraz z ich wersją cyfrową zamieszczoną w systemie elektronicznej rejestracji lub na nośniku elektronicznym,
  • zaświadczenie lekarskie,
  • kserokopię dowodu osobistego.